SUDETY. PRZEWODNIK GEOTURYSTYCZNY
THE SUDETES. GEOTOURIST GUIDE

przewodnikAutorzy: Stefan CWOJDZIŃSKI, Wiesław KOZDRÓJ

Państwowy Instytut Geologiczny,2007
ISBN 978-83-7538-170-2

 

 

 

 

 


Sudety. Przewodnik geoturystyczny to pierwsza w Polsce książka odpowiadająca popularnym i wydawanym w wielu krajach publikacjom typu road geology – geologia widziana z samochodu.
Wydawnictwo jest dwujęzyczne - polskie teksty znajdują się w pierwszej części książki, ich angielskie tłumaczenia w części drugiej.


Przewodnik dotyczy geologii Sudetów i proponuje trasę między Nysą na przedpolu Sudetów Wschodnich a Jelenią Górą w Sudetach Zachodnich. Trasa ta, przebiegająca przez Złoty Stok, Kłodzko, Nową Rudę, Wałbrzych, Kamienną Górę i Kowary, daje możliwość zwiedzenia niezwykle ciekawych miejscowości, a także przecięcia szeregu sudeckich jednostek geologicznych, zapoznania się z ich budową i historią geologiczną.
W przewodniku zamieszczono mapy reliefu na które zrzutowana została mapa geologiczna. Seria tych map daje możliwość spojrzenia na rzeźbę terenu z geologicznego punktu widzenia, a więc nie tylko na widoczną z daleka formę, ale także w głąb, w obręb kompleksów skalnych tworzących daną formę.


Kolejnym elementem przewodnika są obiekty związane z dawnym, dolnośląskim górnictwem rud metali i węgla kamiennego, a także historycznym i współczesnym górnictwem skalnym. W ostatnich latach niektóre z dawnych obiektów górniczych zostały przystosowane do ruchu turystycznego i stanowią atrakcyjne punkty samochodowej trasy geoturystycznej.

pdf  Sudety - Przewodnik geoturystyczny (7.33 MB)

pdf  Sudetes - Geotourist Guide (7.36 MB)