Zniszczone 3 budynki mieszkalne, liczne odcinki dróg, linia kolejowa z Tarnowa do granicy państwa – to bilans dotychczasowych strat. Państwowa służba geologiczna przyjęła około 60 zgłoszeń nowych osuwisk.