Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Sytuacja hydrogeologiczna w lutym 2021  -  brak zagrożenia hydrogeologicznego

W lutym br. nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego, występującego w skali regionalnej. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu SNO występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Dokumenty

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2021 - 31.05.2021 Popularny

302 pobrań

Pobierz (pdf, 4.18 MB)

Prognoza sytuacji hydrogeolocznej w strefach zasilania i poboru wód podziemncyh 01.04-31.05.2021.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2021 - 31.05.2021

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni nie prognozuje się wystąpienia stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym.

Przewiduje się, że na obszarze kraju zjawisko niżówki hydrogeologicznej będzie występować jedynie lokalnie, w szczególności w obrębie województw:
- warmińsko-mazurskiego,
- wielkopolskiego,
- mazowieckiego,
- śląskiego,
- podlaskiego,
- pomorskiego
- i lubelskiego.

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

569 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 2-2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województw opolskiego i dolnośląskiego.

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2021 do 28.02.2021 Popularny

232 pobrań

Pobierz (pdf, 3.51 MB)

Komunikat nr 3a 2021 o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2021 do 28.02.2021

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
1. położenia zwierciadła wód podziemnych,
2. stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych,
3. stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym.

Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 28 lutego 2021 r.

Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB, przy uwzględnieniu dla poszczególnych punktów obserwacyjnych następujących wartości charakterystycznych:
* najniższej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (NNG),
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (SSG),
* średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia (SNG),
* wartości granicznej dla wystąpienia zjawiska niżówki hydrogeologicznej, przyjętej na poziomie stanu niskiego ostrzegawczego (SNO),
* wyznaczonego z najniższych rocznych stanów położenia zwierciadła wody charakteryzujących się wartościami niższymi od wartości SNG,
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) z okresu od 1 do 28 lutego 2021 r.

W okresie od 1 do 28 lutego 2021 r., w zakresie położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia hydrogeologicznego odnotowano:

  • wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca na przeważającym obszarze kraju odnotowano (83% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych),
  • wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę (93% punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów przekraczał 20%),
  • nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego, występującego w skali regionalnej. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu SNO występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.