Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2020 - 31.08.2020 Popularny

114 pobrań

Pobierz (pdf, 3.46 MB)

Prognoza 7b_2020.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2020 - 31.08.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w obrębie województw:
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- śląskiego

oraz, w mniejszym stopniu:

- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- podlaskiego,
- lubuskiego,
- mazowieckiego,
- lubelskiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- świętokrzyskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

 

pdf Ostrzeżenie PSH nr 1/2020 Popularny

371 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

ostrzezenie-PSH-nr-1-2020.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. Jednocześnie, ze względu na poprawę sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020 Popularny

146 pobrań

Pobierz (pdf, 2.45 MB)

Komunikat 7a_2020 (1).pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020
Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 30 czerwca 2020 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.
 

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020 Nowy

45 pobrań

Pobierz (pdf, 3.59 MB)

Komunikat 8a_2020.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 lipca 2020 r. Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.