Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2020 do 30.09.2020 Popularny

343 pobrań

Pobierz (pdf, 3.71 MB)

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2020 do 30.09.2020.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.09.2020 do 30.09.2020

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym na obszarze kraju w okresie od 1 do 30 września 2020 r.

Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB, przy uwzględnieniu dla poszczególnych punktów obserwacyjnych następujących wartości charakterystycznych:

* najniższej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (NNG),
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (SSG),
* średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia (SNG),
* wartości granicznej dla wystąpienia zjawiska niżówki hydrogeologicznej, przyjętej na poziomie stanu niskiego ostrzegawczego (SNO),
* wyznaczonego z najniższych rocznych stanów położenia zwierciadła wody charakteryzujących się wartościami niższymi od wartości SNG,
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) z okresu od 1 do 30 września 2020 r.

Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.10.2020 - 31.10.2020 Popularny

279 pobrań

Pobierz (pdf, 4.40 MB)

Prognoza nr 9b na okres od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze kraju.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.10.2020 - 31.10.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 do 31 października 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw:
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- pomorskiego,
- podlaskiego,
- lubelskiego.

Ponadto na mniejszą skalę zjawisko to może być obserwowane także na obszarze województw:
- zachodniopomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- lubuskiego,
- mazowieckiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- śląskiego
- i świętokrzyskiego.

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju

47 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 2-2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województw opolskiego i dolnośląskiego.