BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 81 do 100 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Metody obliczeń i graficznego przedstawiania stanu termodynamicznego układu woda-skała w systemach geotermalnych. Calculation methods and graphic presentation of thermodynamic condition in water-rock geothermal systems. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 112, 121 atlas wody termalne
Minerały najczęściej wytrącające się w systemach geotermalnych. Most common minerals precipitating in geothermal systems. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 112-113, 121 atlas wody termalne
Metody ograniczania wytrącania substancji mineralnych w systemach geotermalnych. Prevention methods of secondary minerals precipitation in geothermal systems. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 113, 121 atlas wody termalne
Opróbowanie i analiza składu fizyko-chemicznego wód geotermalnych. Sampling and analysis of chemical composition and physical parameters of geothermal waters. Banaś J.

Współautorzy:

Solarski W., Mazurkiewicz B.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 113, 122 atlas wody termalne
Monitoring zmian składu chemicznego wody geotermalnej w trakcie eksploatacji. Monitoring of chemical composition of geothermal water during exploitation. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 113, 122 atlas wody termalne
Interpretacja geochemiczna wody geotermalnej wydobywanej z otworu Pyrzyce GT-1 na Niżu Polskim. Geochemical interpretation of geothermal waters produced with the Pyrzyce GT-1 well in the Polish Lowlands. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Kania J.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 114-116, 122 atlas wody termalne, Pyrzyce, Niż Polski
Analiza korozyjności wód geotermalnych i jej wpływ na dobór materiałów przy projektowaniu i budowie zakładów geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Kurzydłowski K. J., Mazurkiewicz B., Solarski W.
2012 W: Atlas geoetrmalny zapadliska przedkarpackiego (Górecki W. red.). AGH, MNiSW, Kraków: 325-330 atlas wody termalne, korozja
Analiza agresywności korozyjnej wód geotermalnych i jej wpływ na dobór materiałów przy projektowaniu zakładów geotermalnych. Analysis of corrosive aggressiveness of geothermal waters and its impact on selecting materials in designing geothermal facilities. Banaś J.

Współautorzy:

Kurzydłowski K. J., Mazurkiewicz B., Solarski W.
2013 W: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich. Geothermal atlas of the Eastern Carpathians. Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish Eastern Carpathians. (Górecki W. red. nauk.). AGH, Kraków: 595-607 atlas wody termalne, korozja, geotermia
Pasywacja siarczkowa stali węglowej w wodach geotermalnych Banaś J.

Współautorzy:

Balcer M.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie pasywacja siarczkowa, stal węglowa, wody termalne
Instalacja do usuwania siarkowodoru z wód geotermalnych Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Tadajewski K.
2017 Technika Poszukiwań Geologicznych artykuł woda geotermalna, usuwanie siarkowodoru, aeracja, złoże Fe
Przyszłość uzdrowisk. Programowanie rozwoju i lokalizacja. Banasik T. 1989 Aura, 4 artykuł uzdrowisko
Niektóre właściwości farmakodynamiczne wody Marysieńkaze źródła w Cieplicach-Zdroju Banaszkiewicz W.

Współautorzy:

Drobnik M.
1998 Roczniki Państwowego Zakładu Higieny artykuł wody lecznicze, woda źródlana, choroby człowieka, fizjologia człowieka, gospodarka lipidowa
Badania izotopowe wód leczniczych Horyńca Zdroju. Baran A. brak danych brak danych artykuł wody lecznicze, wody siarczkowe, Horyniec-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Badania izotopowe wód mineralnych Iwonicza-Zdroju i Lubatówki. Baran A.

Współautorzy:

Hałas S.
2011 Biul. PIG, 444: 5-14 artykuł wody lecznicze, wody mineralne, Iwonicz-Zdrój, Karpaty
Pochodzenie mineralnych wód chlorkowo-sodowych w rejonie Rzeszowa w świetle badań izotopowych (d18Oi dD, d13C, d37Cl) i chemicznych. Baran A.

Współautorzy:

Pelc A., Chmiel S., Hałas S.
2012 Przegląd Geologiczny, vol. 60, nr 12: 657-664 artykuł wody lecznicze, wody mineralne, zapadlisko przedkarpackie, izotopy, Rzeszów, Sołonka
Ocena przewidywanego wpływu na środowisko wydobycia wód siarczkowych i solanek przez uzdrowisko w Busku-Zdroju. Baran S.

Współautorzy:

Sołtysik J., Rybka A.
1995 PG, Kielce niepublikowane wody mineralne, wody siarczkowe, wody lecznicze, uzdrowisko, Busko-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z otworów eocenu i triasu ujętych otworami Bańska PGP-1 i Biały Dunajec PGP-2. Barbacki A. P.

Współautorzy:

Bujakowski W., Chowaniec J., Długosz P., Drozdowski B., Graczyk S., Kępińska B., Nagel J., Nagy S., Ney R., Wartak W., Wieczorek J., Witczak S.
1998 "PIG, Kraków IGSMiE PAN, Kraków" dokumentacja
Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski. Barbacki A. P.

Współautorzy:

Bujakowski W., Pająk L.
2004 IGSMiE PAN, Kraków atlas wody termalne, energia geotermalna, Małopolska
Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w rejonie Buska. Barbacki A. P. 2007 III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geologia stosowana i ochrona środowiska, Suchedniów, Hydrogeotechnika Sp. z o.o., PG Kielce Sp. z o.o., Kielce: 119-132 artykuł wody termalne, Busko-Zdrój, zapadlisko przdkarpackie
Wody termalne zbiornika mioceńskiego w środkowej części zapadliska przedkarpackiego. Barbacki A. P. 2004 Prz. Geol., t. 52, nr 10: 979-984 artykuł wody termalne, zapadlisko przedkarpackie
Pokazuje 81 do 100 z 4196 rekordów