Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski zdobywa Amerykę

Polskie mapy geologiczne zyskały uznanie w międzynarodowym środowisku kartografów. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) cieszyła się ogromnym zainteresowaniem na 28 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie.

Specjaliści uczestniczący w konferencji byli pod wrażeniem opracowań polskich geologów-kartografów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Ich dokładności i szczegółowości. Przedstawicielowi PIG-PIB wielokrotnie gratulowano objęcia dokumentacją geologiczno-kartograficzną tak dużego obszaru naszego kraju (100% pokrycia autorskim opracowaniem SMGP, 85% - danymi rastrowymi, ponad 60% danymi wektorowymi). Padały pytania o możliwość ewentualnego wsparcia innych instytucji przy opracowywaniu cyfrowych map geologicznych. Cyfrowych – ponieważ polskie mapy dostępne są w internecie.

1waszyngton

Katarzyna Jóźwik wygłasza referat zatytułowany „Detailed Geological Map of Poland on the Web – Achievements and Challenges Ahead”

– Po raz pierwszy w historii polskiej kartografii geologicznej kompleksowa wiedza geologiczna jest dostępna w sieci bez żadnych ograniczeń – zaznaczyła Katarzyna Jóźwik prezentując Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000 na sesji zatytułowanej Georeferencing and Cartoheritage on the Web. Podkreśliła też ostatnie osiągnięcia PIG-PIB w zakresie udostępniania danych pochodzących z SMGP.

W prezentacji przygotowanej we współpracy z dr Dariuszem Gałązką opowiedziała o stworzonych przez ekspertów PIG-PIB bazach danych i możliwościach przeglądania danych w nich zawartych (przeglądarki i serwer danych przestrzennych Centralnej Bazy Danych Geologicznych, usługi WMS, Linked Data). Wskazała również wyzwania stojące na drodze do opracowania ciągłej bazy danych SMGP a tym samym do poprawy jakości prezentowania danych wektorowych w sieci.   pdf pobierz prezentację DGMP, K.Jóźwik (6.92 MB)

5waszyngton

Rozmowy na stanowisku USGS, od lewej: Keith Brady, Katarzyna Jóźwik, Elizabeth McCartney

Zagraniczni specjaliści szczególnie interesowali się stosowanymi przez PIG-PIB standardami zapisu/wymiany danych i ich zgodności ze standardami światowymi oraz wykorzystywanymi podkładami topograficznymi. W rozmowach kuluarowych Katarzyna Jóźwik podkreślała konieczność zmiany w postrzeganiu map – z "analogowego”, arkuszowego na bazodanowe. Taki trend obserwuje się też w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. USGS (United States Geological Survey – Amerykańska Służba Geologiczna) już od dawna nie drukuje map. Taka usługa dostępna jest wyłącznie na żądanie. Jest jednak droga i niewiele osób korzysta z tej możliwości, ponieważ wszystkie dane – w postaci ciągłych warstw wektorowych – dostępne są bezpłatnie do pobrania w intrenecie. Dotyczy to zarówno map geologicznych jak i topograficznych (w USA, także te ostatnie opracowuje służba geologiczna).

Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna odbywa się co dwa lata, pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Kartograficznego (ICA – International Cartographic Association). Jest to najważniejsze wydarzenie dla międzynarodowego środowiska kartograficznego.

W tym roku konferencja, organizowana na początku lipca we współpracy z Cartographic and Geographic Information Society (CaGIS), zgromadziła w stolicy Stanów Zjednoczonych setki specjalistów z zakresu kartografii, GIS oraz szeroko pojętej geoinformacji z całego świata. Podczas blisko 50 sesji tematycznych wygłoszono ponad 500 referatów, w sesjach posterowych przedstawiono ponad 200 plakatów naukowych. Miały tutaj miejsce także spotkania wszystkich 31 komisji ICA.

2waszyngton

Otwarcie konferencji: Lynn Usery (USGS), przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego (na mównicy) oraz Menno-Jan Kraak (University of Twente) – przewodniczący ICA

Podczas konferencji odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik pod hasłem „Kochamy mapy” („We love maps”), w którym wyłoniono najciekawsze prace artystyczne młodych kartografów – dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat (wyniki konkursu: http://news.nationalgeographic.com/2017/07/cartography-kids-maps-global-contest/).

Dodatkowymi atrakcjami dla uczestników konferencji były wycieczki techniczne do waszyngtońskiej siedziby USGS, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, Instytutu Smithsona, Centrum Badań i Rozwoju ESRI (i inne) oraz Gala Dinner w tradycyjnym teksańskim stylu.

Więcej o konferencji na stronie:

http://icc2017.org/

Tekst: Katarzyna Jóźwik

Zdjęcia: Katarzyna Jóźwik, Matyas Gede