Nowy GeoLog już działa

Nowa wersja aplikacji GeoLog weszła właśnie do użycia. Wygląd aplikacji uległ niewielkim zmianom, które dotyczyły głównie przeorganizowania menu, natomiast gruntownie zostało przebudowane jej wnętrze - "silnik" aplikacji.

geolog na telefonAplikacja Centralnej Bazy danych Geologicznych GeoLOG działa od 2015 roku. Przez ten czas była systematycznie rozbudowywana o nowe zasoby danych i podlegała drobnym, modyfikacjom. Modernizacja była niezbędna ze względu na zmiany zachodzące w standardach budowania aplikacji oraz ze uwagi na rosnące wymagania bezpieczeństwa współczesnych przeglądarek internetowych. Z tego też powodu zmianie ulega adres, pod jakim można znaleźć w sieci GeoLOG-a. Teraz będzie on dostępny tylko przez zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa szyfrowane połączenie: https://geolog.pgi.gov.pl.

geolog google play

Najnowsza wersja GeoLOG-a jeszcze bardziej ułatwia dostęp do danych, jest bardziej efektywna i ma nowe możliwości W trakcie prac modernizacyjnych zrezygnowano z niektórych dość trudnych w obsłudze – a przez to rzadko używanych – funkcji na rzecz prostszych i bardziej przydatnych, takich jak wyszukiwanie tekstowe z listy wszystkich 73 map.

geolog mapy szukanie

Konfiguracja najważniejszej części aplikacji, czyli okna mapy została podzielona na cztery zakładki:

 • Dziedziny – bloki tematyczne, z łatwo dostępną podręczną informacją o zestawach mapowych.
 • Mapy – wybieranie usług mapowych do wyświetlenia. Okienko wyszukiwania na górze ułatwia wyszukanie odpowiedniej warstwy, co znacznie ułatwia wybranie z długie listy. W tej zakładce również zmienia się kolejność warstw. W tym celu należy nacisnąć i przez chwilę przytrzymać daną warstwę a następnie przesunąć ją w odpowiednie miejsce.
 • Warstwy – włączanie i wyłączanie widoczności warstw wewnątrz usług mapowych oraz dostosowanie ich przezroczystości.
 • Podkłady – wybór mapy podkładowej spośród 8 różnych kompozycji.

Wszystkie dane dostępne w aplikacji pochodzą z serwerów Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Aplikacja GeoLOG prezentuje aktualnie 13 grup tematycznych danych geologicznych:

 1. Otwory, punkty badawcze
 2. Kartografia geologiczna powierzchniowa
 3. Kartografia geologiczna wgłębna
 4. Geologia inżynierska
 5. Hydrogeologia
 6. Geofizyka
 7. Geologia morza
 8. Surowce mineralne
 9. Geochemia
 10. Geotermia
 11. Geozagrożenia, antropopresja
 12. Georóżnorodność
 13. Mapy historyczne

Każda z tych grup zawiera nawet po kilka map, które często posiadają wiele warstw. Są one generowane z 73 usług REST, które publikuje serwer danych przestrzennych CBDG. Równolegle wiele z tych usług jest udostępnianych także w formatach WMS i WFS do wykorzystania przez użytkowników w inny, dowolny sposób. Łącznie z warstwami podkładowymi aplikacja zawiera ponad 200 warstw informacyjnych.

Aplikację GeoLOG można pobrać nieodpłatnie na urządzenia mobilne.

   Tekst: Wojciech Paciura