Pamięci prof. Jerzego Znosko

Wybitny geolog złożowy, tektonik, specjalista z geologii regionalnej, wyjątkowy człowiek i znakomity naukowiec – tak zapamiętany został prof. Jerzy Znosko, który odszedł w styczniu 2017 r. W ostatni wtorek (12 grudnia 2017 r.) w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) odbyła się sesja naukowa poświęcona pamięci profesora, jego życiu i dorobkowi naukowemu.

Prof. dr hab. Jerzy Znosko przez ponad pół wieku był związany z naszym Instytutem, choć przez kilka lat pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jednak to w PIG dokonał największych odkryć i prowadził badania, które zaowocowały szeregiem publikacji. Jego osiągnięcia zostały docenione przez środowisko naukowe, czego wyrazem było m.in. przyjęcie go w poczet członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk.

Podczas sesji jego życiorys i sylwetkę naukową przybliżyła dr Krystyna Wołkowicz. Przypomniała m.in., że to prof. Znosko zawdzięczamy odkrycie i udokumentowanie złóż syderytu w rejonie Łęczycy, czy żelaza, tytanu i wanadu na Suwalszczyźnie. Profesor zajmował się też dyskutowanym do dzisiaj problemem południowozachodniej granicy platformy prekambryjskiej i występowania wzdłuż niej pasm orogenicznych, a także pozycją tektoniczną Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i Gór Świętokrzyskich oraz znaczeniem tektonicznym strefy Teisseyre'a - Tornquista.

znosko1

Dr Krystyna Wołkowicz przedstawia sylwetkę prof. Jerzego Znosko

Prof. Znosko był promotorem siedmiu prac doktorskich oraz autorem prawie stu publikacji naukowych i kilkudziesięciu atlasów i map geologicznych. Jednym z najbardziej cenionych dzieł jego życia jest Atlas Tektoniczny Polski wydany w 1998 r.

Zanim Jerzy Znosko rozpoczął służbę nauce, służył swojej ojczyźnie w inny sposób. Bronił jej w 1939 r. przed niemieckim najeźdźcą. Pod rozkazami gen. Franciszka Kleeberga uczestniczył w bitwie pod Kockiem, po której trafił do niewoli. Miał wówczas zaledwie 17 lat.

znosko wolkowicz

Prof. Stanisław Wołkowicz wygłasza jeden z referatów podczas sesji

Podczas całodniowej sesji pracownicy PIG-PIB, Uniwersytetu Warszawskiego i innych ośrodków naukowych i dydaktycznych szczegółowo zaprezentowali główne zagadnienia z tektoniki i geologii złożowej, którymi zajmował się prof. Znosko. Część referatów została wydrukowana w grudniowym numerze Przeglądu Geologicznego.

znosko goscie

Słuchacze podczas sesji poświęconej prof. Jerzemu Znosce

  pdf Program sesji (3.40 MB)

Tekst: Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Katarzyna Skurczyńska - Garwolińska