PIG-PIB - baza niezbędnej wiedzy o geotermii

Geotermia niskotemperaturowa zdobywa serca inwestorów. Odnawialne źródła energii to motyw przewodni Mdzynarodowych Targów Energetyki Enex w Kielcach. Jednym z najbardziej obleganych jest stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Specjaliści Instytutu wyjaśniają odwiedzającym Targi jak racjonalnie wykorzystywać ciepło ziemi i gdzie zdobyć niezbędne do inwestycji informacje geologiczne.


W obliczu smogu, jaki dręczy nasz kraj, odnawialne źródła energii (OZE) stają się istotnym orężem w walce o czyste powietrze. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie wykorzystaniem m.in. geotermalnych systemów niskotemperaturowych, czyli gruntowych pomp ciepła. Inwestorzy indywidualni, jak i przedsiębiorcy coraz chętniej instalują systemy grzewcze lub chłodnicze oparte na tzw. płytkiej geotermii.

Geolodzy z PIG-PIB prowadzą badania, które mają służyć poprawie wydajności systemów tego rodzaju. Instytut gromadzi i udostępnia wszelkie informacje geologiczne, dzięki którym inwestor wie jak i gdzie należy wykonać odwierty - otworowe wymienniki ciepła, by instalacja była jak najbardziej wydajna i bezpieczna dla środowiska. Stąd ogromna popularność stoiska PIG-PIB, które w pierwszym dniu targów przeżywa prawdziwe oblężenie.

enex, Stoisko PIG-PIB cieszyło się dużym zainteresowaniem

Stoisko PIG-PIB cieszy się dużym zainteresowaniem

Każdy z odwiedzających może sprawdzić, jaka jest budowa geologiczna interesującego go terenu i czy wykształcenie litologiczne gruntu jest korzystne dla instalacji pomp ciepła. Służy temu m.in. aplikacja GeoLOG dostępna również dla urządzeń mobilnych. W prosty i szybki sposób umożliwia znalezienie najistotniejszych dla inwestora informacji – na przykład z otworów wiertniczych udostępnianych przez PIG-PIB. W bazach Instytutu znajdują się dane z kilkuset tysięcy wierceń. Dostępne są też mapy geologiczne, które również można bezpłatnie przeglądać w internecie. One także stanowią podstawowe źródło informacji, dzięki którym inwestor może przewidzieć opłacalność projektowanej instalacji geotermalnej.

enex, Wojciech Paciura z PIG-PIB demonstruje działanie aplikacji GeoLOG

Wojciech Paciura z PIG-PIB demonstruje działanie aplikacji GeoLOG

Uwagę zwiedzających, zwłaszcza przedsiębiorców zajmujących się instalacją rozbudowanych systemów pomp ciepła, przyciąga sonda TRT. Służy ona do wykonywania testów reakcji termicznej. Badanie takie pokazuje jaką zdolność do przekazywania ciepła ma grunt. Testy wykonuje się w odwiercie pilotażowym na terenie przeznaczonym pod budowę obiektu, który ma wykorzystywać system geotermalny. Badanie sondą TRT pozwala na weryfikację planowanej liczby wierceń we wstępnym etapie inwestycji i w dużym stopniu decyduje o finalnej wydajności projektowanego systemu.

enex , Sonda TRT

Sonda TRT

Częścią Targów Enex jest Forum Pomp Ciepła, którego aktywnym uczestnikiem jest PIG-PIB. W ramach Forum organizowane są odczyty, dyskusje, prezentacje. Dużym zainteresowaniem tegorocznego spotkania specjalistów cieszyło się wystąpienie eksperta Instytutu Grzegorza Ryżyńskiego, który mówił o zasobach informacji geologicznej dostępnych na stronie internetowej PIG-PIB, a także o projektach systemów geotermalnych i uwarunkowaniach prawnych dla geotermii niskotemperaturowej. Informacje na ten temat można znaleźć także na stronach:

www.interreg-central.eu/geoplasma-ce
oraz www.pgi.gov.pl/geothermal4PL

enex , Grzegorz Ryżyński z PIG-PIB podczas prezentacji

Grzegorz Ryżyński z PIG-PIB podczas prezentacji

Tegoroczne Targi Enex zgromadziły blisko stu wystawców z Polski i z zagranicy oraz kilka tysięcy gości – ekspertów, przedsiębiorców, inwestorów. Targi potrwają do 1 marca.

Tekst i zdjęcia: Anna Bagińska, Andrzej Rudnicki

 

logotyp 05Udział PIG-PIB jako wystawcy w XI Ogólnopolskim Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej został zrealizowany w ramach tematu: Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej oraz został sfinansowany ze środków NFOŚiGW.