Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w PIG-PIB

1 marca w gmachu Muzeum Geologicznego uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych, którzy po II wojnie światowej podjęli walkę z terrorem komunistycznym. W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek, kombatanci, dyrekcja PIG-PIB, delegacje Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych oraz przedstawiciele środowisk patriotycznych z prof. Michałem Mierzejewskim na czele.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca, począwszy od 2011 r. Jego celem jest upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski z sowieckim okupantem.

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek wraz z kombatantami złożył wieniec pod tablicą w holu Muzeum Geologicznego, upamiętniającą pomordowanych, więzionych i prześladowanych geologów, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Przed tablicą, w hołdzie poległym, stanęła warta honorowa Wojska Polskiego. Obok żołnierzy, wartę wystawili również leśnicy, a przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych złożyli wieniec. W imieniu pracowników Instytutu wieniec złożył dyrektor PIG-PIB dr Tomasz Nowacki. W obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wzięli udział także licznie przybyli pracownicy PIG-PIB.

imgp1043

5

Złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą i warta honorowa Wojska Polskiego

- Być może jest to pierwsza patriotyczna uroczystość, która odbywa się tu po II wojnie światowej. Z jednej strony jest to smutne, ale też należy się cieszyć, że wreszcie to się odbywa oraz uczestniczą z nami świadkowie tych dni. Należy pamiętać, że to dzięki Wam, drodzy kombatanci, możemy tu być – powiedział prof. Jędrysek. Zapewnił także pracowników PIG-u, że planowane w geologii zmiany instytucjonalno-prawne nie pociągną za sobą negatywnych skutków dla ich zatrudnienia.

imgp1066

Przemawia Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek

- Budujemy drugą część geologii, poza badawczą – czyli agencję wykonawczą, która będzie ściśle współpracowała z PIG. Liczę na to, że te dwie odnogi – wykonawcza agencja i naukowo-badawczy PIG będą bardzo silne. Liczę na państwa wsparcie i zaangażowanie. Chcę zapewnić, że robię wszystko, by rozwijać Polskę w oparciu o zasoby geologiczne – powiedział Główny Geolog Kraju. Dodał, że zwiększy się finansowanie na geologię, z obecnych 100 milionów rocznie do nawet 400 milionów złotych.

Dyrektor PIG-PIB dr Tomasz Nowacki w swoim wystąpieniu wspomniał o honorze przejawiającym się w walce o niepodległą Polskę.

- Dzięki poświęceniu Żołnierzy Wyklętych, ale również dzięki poświęceniu Powstańców Warszawskich, ludności cywilnej i całego polskiego narodu udało nam się, w sprzyjającym momencie, odzyskać suwerenność. Niestety zdarzyli się też tacy, którzy ochoczo wspierali zbrodniczy system. Jedną z najbardziej hańbiących kart zapisali m. in. wojskowi prokuratorzy i sędziowie, którzy w mordach sądowych skazywali na śmierć lub długoletnie więzienia bohaterów. Niestety – co jest bardzo wśród nas PIG-owców smutne – tacy ludzie pracowali także w PIG-u – przyznał dyrektor.

11

Wystąpienie dyrektora PIG-PIB dr Tomasza Nowackiego

Głos zabrali także obecni kombatanci, Żołnierze Wyklęci, w tym prezes Koła Leśników Kombatantów przy Ministerstwie Środowiska ppłk Mieczysław Orzełek, który jest zarazem prezesem Ogólnopolskiego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz były sekretarz stanu, założyciel i kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Zbigniew Zieliński.

– Jako Żołnierz Wyklęty, jestem mile zaskoczony, patrząc na tyle osób, które przyszły tutaj oddać hołd naszemu dowódcy, naszym kolegom, bohaterom i żołnierzom. 1 marca jest uroczyście obchodzony w całej Polsce i to nie jest slogan. I dziś, patrząc na tę salę, rośnie mi serce, że doczekałem tego momentu, że o Żołnierzach Wyklętych mówi się dobrze – nie ukrywał wzruszenia ppłk Mieczysław Orzełek.

13

Ppłk Mieczysław Orzełek wspominał o działaniach w podziemiu antykomunistycznym

- Powinienem już nie żyć dawno, ale żyję i działam. I panie ministrze, dopóki będę żył, będę działał na rzecz Rzeczypospolitej – dodał płk Zbigniew Zieliński. Oba przemówienia zostały przyjęte owacjami na stojąco.

16

Wystąpienie płk Zbigniewa Zielińskiego zostało uhonorowane owacją na stojąco

W dalszej części uroczystości goście wysłuchali prelekcji o prof. Józefie Zwierzyckim – autorze koncepcji poszukiwań rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, którą wygłosił prof. dr hab. Michał Mierzejewski. W uznaniu jego zasług został utworzony Społeczny Komitet Budowy Pomnika Profesora Józefa Zwierzyckiego, któremu patronuje prof. Mariusz Orion Jedrysek.

9

Goście zgromadzeni podczas uroczystości

Część artystyczną wypełniły pieśni patriotyczne zaśpiewane przez Wojciecha Popkiewicza wraz z Inną Kamaryan.

18

Wojciech Popkiewicz i Inna Kamaryan podczas koncertu

Film dokumentalny TVP3 Wrocław o prof. Józefie Zwierzyckim

Tekst: Jarosław Chilmon
Zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz, Jarosław Chilmon