Eksperci PIG-PIB wspierają studentów geologii

W dniach 5-8 kwietnia 2018 roku w Kiczycach w województwie śląskim odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2018. Jest to największa konferencja studencka w Polsce organizowana dla studentów geofizyki i kierunków pokrewnych. Organizatorami byli członkowie Koła Naukowego Geofizyków AGH GEOFON, a Państwowy Instytut Geologiczny - PIB objął wydarzenie patronatem honorowym.


W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość aktywnego udziału w warsztatach terenowych oraz w studenckiej sesji referatowej i posterowej. Najważniejszym celem warsztatów - poza rozwojem wiedzy teoretycznej - było pokazanie praktycznych aspektów badań geofizycznych.

W tegorocznej edycji studenci stanęli przed zadaniem zaprojektowania oraz przeprowadzenia badań w obrębie wyznaczonych grup pod przewodnictwem zaproszonych gości (pracowników naukowych oraz wieloletnich praktyków).  

Wykład wprowadzający Geosfera 2018

Wykład wprowadzający wygłasza Grzegorz Pacanowski z PIG-PIB

Wykład wprowadzający pt. „Wykonywanie i dokumentowanie badań geofizycznych, zasady i praktyczne aspekty” wygłosił Grzegorz Pacanowski (główny specjalista ds. geofizyki z PIG-PIB). Pomiary terenowe oraz warsztaty z metod elektromagnetycznych (konduktometrii - GCM) prowadził Paweł Czarniak.  Specjaliści z Instytutu zostali także mentorami jednej z grup badawczych podczas warsztatów.

Geosfera pokaz sprzętu i oprogramowania

Warsztaty geofizyczne oraz pokaz sprzętu i oprogramowania

W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy zapoznali się z procesem profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania Aarhus Workbench firmy Aarhus GeoSoftwere.

W trakcie warsztatów Arkadiusz Piechota z PIG-PIB poprowadził pokaz sprzętu do pomiarów metodą sondowań elektrooporowych, oprogramowania komputerowego do interpretacji SGE oraz sprzętu do satelitarnych pomiarów geodezyjnych.

Wykłady i ćwiczenia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. W trakcie warsztatów GEOSFERA 2018 pracownicy Instytutu byli do dyspozycji wszystkich uczestników, prowadząc otwarte dyskusje oraz odpowiadając na zadawane pytania.

Tekst: Arkadiusz Piechota

Zdjęcia: Paweł Czarniak

 

logotyp 05Udział PIG-PIB w XI Ogólnopolskich Warsztatach Geofizycznych Geosfera 2018 został zrealizowany w ramach tematu: Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej oraz został sfinansowany ze środków NFOŚiGW.