Najlepsi hydrogeolodzy - praktycy pracują w PIG-PIB!

Zawsze o tym wiedzieliśmy, a teraz mamy to potwierdzone na piśmie! Laur "Hydrogeolog - praktyk" trafił w ręce dr hab. Jana Prażaka, pracownika Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach. A rok temu identyczne wyróżnienie otrzymał dr Piotr Herbich, także pracownik PIG-PIB.

 

To prestiżowe wyróżnienie dla dr. hab. Jana Prażaka zostało wręczone podczas II konferencji z cyklu „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii”, która odbyła się w dniach 20-22 maja 2018 w Wałbrzychu. Laur przyznała kapituła konkursu w składzie:

  • dr hab. inż. Jacek Szczepiński – przewodniczący (Poltegor Instytut)
  • prof. dr hab. Ewa Krogulec (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Jacek Gurwin (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr hab. Przemysław Bukowski (Główny Instytut Górnictwa)
  • dr inż. Andrzej Haładus (Akademia Górniczo - Hutnicza)

Dr hab. Jan  Prażak otrzymał nagrodę za zasługi dla rozwoju metod badawczych i praktycznych rozwiązań w hydrogeologii oraz zastosowanie wiedzy hydrogeologicznej w praktyce. Szacowny Laureat jest jednym z czołowych ekspertów zespołu państwowej służby hydrogeologicznej (PSH), zajmując się ze szczególnym zaangażowaniem organizacją i prowadzeniem monitoringu badawczego wód podziemnych w strefach obciążonych silną antropopresją na obszarze kraju. Jan Prażak od wielu lat prowadzi także aktywną działalność w zakresie rozpoznawania, dokumentowania i ochrony wód podziemnych w regionie świętokrzyskim.

dyplom prazak

Dyplom uzyskania wyróżnienia "Hydrogeolog - praktyk" dla dr. hab. Jana Prażaka

Co istotne, to już drugie wyróżnienie dla pracownika Państwowego Instytut Geologicznego - PIB. W ubiegłym roku Laur "Hydrogeolog Praktyk" otrzymał dr Piotr Herbich.

dyplom herbich

Dyplom uzyskania wyróżnienia "Hydrogeolog - praktyk" dla dr. Piotra Herbicha

Naszym utytułowanym Laureatom gratulujemy, zaś kapitule konkursu dziękujemy za docenienie zasług pracowników PIG-PIB.

logotyp 05

 

Udział pracowników PIG-PIB w konferencji „Hydrogeologia w praktyce - praktyka w hydrogeologii" został zrealizowany w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW