PIG - PIB na konferencji GEOST III "Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza"

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku odbyła się w Jastrzębiej Górze konferencja "Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST III". Delegacja z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wygłosiła 3 referaty i przedstawiła 2 postery.

Jest to cykliczna konferencja, kontynuująca spotkania naukowe organizowane w latach 2013 oraz 2016 i dotyczy szeroko rozumianej tematyki procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w strefie kontaktu morza z lądem, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności naukowych ze strefy brzegowej Morza Bałtyckiego. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii, Wydziału Oceanografii i Geografii, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sekcję Geologii Morza, Komitetu Badań Morza, Polskiej Akademii Nauk.

W czasie konferencji zaprezentowane zostały, w formie referatów i posterów, wyniki prac naukowców zajmujących się badaniem Morza Bałtyckiego. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Urzędu Morskiego w Gdyni, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Budownictwa Wodnego – PAN, Instytutu Morskiego w Gdańsku. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowali koleżanki i koledzy z Oddziału Geologia Morza: prof. dr hab. Szymon Uścinowicz, dr Wojciech Jegliński, dr Urszula Pączek, dr Grzegorz Uścinowicz, mgr Lesław Mil oraz Oddziału Dolnośląskiego: dr Łukasz Jasiński i mgr Justyna Pacuła.

Część referatowa została podzielona na kilka sesji w czasie których przedstawiciele PIG - PIB wygłosili następujące referaty:

  • Litologiczne wskaźniki źródeł i kierunków transportu osadów na zachodnich brzegach Zalewu Puckiego - Szymon Uścinowicz, Adriana Adamusiak, Eliza Białasik, Anna Czepek

  • Krótkoterminowa prognoza rozwoju wybrzeży mierzejowych (Pobrzeże Południowobałtyckie) - Grzegorz Uścinowicz, Tomasz Szarafin

  • Modelowanie dynamiki klifów południowego wybrzeża Bałtyku - Łukasz Jasiński, Justyna Pacuła, Marcin Dąbrowski, Janusz Badura, Grzegorz Uścinowicz, Tomasz Szarafin, Leszek Jurys, Jerzy Frydel

Równolegle odbywała się sesja posterowa, podczas której delegacja PIG – PIB zaprezentowała postery pt.:

  • Rozpoznanie budowy geologicznej i stanu przybrzeża pomiędzy Chłapowem a Jastrzębią Górą - Lesław Mil, Mateusz Damrat, Jerzy Frydel, Dorota Kaulbarsz, Urszula Pączek, Piotr Przeździecki, Tomasz Szarafin, Grzegorz Uścinowicz

  • Rozpoznanie litologiczne przybrzeża na odcinku Lubiatowo – Chłapowo - Urszula Pączek, Klaudia Majchrowska, Elżbieta Maszloch, Lucyna Tobojko, Kamila Wirkus, Tomasz Szarafin

Ostatniego dnia konferencji odbyła się wycieczka terenowa, podczas której uczestnicy mogli oglądać krajobraz nadmorskiej części Kaszub z wieży widokowej „Kaszubskie Oko” w Gniewinie, kopalnię ropy naftowej w Dębkach oraz odkrywkę geologiczną w rejonie Żarnowca – Dmuchowa.

 

Tekst: Grzegorz Uścinowicz
Zdjęcia: Justyna Pacuła, Urszula Pączek