Ryzyko, planowanie inwestycji i bezpieczeństwo - konferencja PSP w Poznaniu

– Chcemy minimalizować ryzyko dla inwestorów m. in. poprzez obecność rządowej instytucji – Polskiej Agencji Geologicznej – wspierającej merytorycznie wszystkie strony inwestycji górniczych – powiedział w środę w Poznaniu Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. W spotkaniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim liczne grono ekspertów, przedstawicieli świata nauki, administracji i polityki, przemysłu, a także organizacji społecznych dyskutowało o systemowych rozwiązaniach dla wdrażanej w Polsce polityki surowcowej.

– Polityka Surowcowa Państwa (PSP) będzie wspierać budowę silnego kraju i przyczyni się do rozwoju w Polsce nowych technologii, obniżając ryzyka inwestycyjne z poszanowaniem ochrony środowiska. Państwo powinno mieć udział w zysku inwestora poprzez system podatkowy, dopiero gdy inwestor osiąga zyski. Wszelkie wydatki inwestora zanim osiągnie zyski stanowią barierę i go zniechęcają – dodał inicjator projektu PSP, prof. Jędrysek.

psp poznan2

Wykład wprowadzający wygłosił Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek

Była to już 10. regionalna konferencja konsultacyjna, która skupiła się na 8. filarze przygotowanego pod kierownictwem Ministra Jędryska rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa. Wśród wszystkich 9 filarów, 8. dotyczy ograniczania ryzyk inwestycyjnych w wydobywaniu surowców mineralnych. Te zamierzenia zostaną osiągnięte poprzez: powołanie do istnienia Polskiej Agencji Geologicznej, utworzenie systemu ochrony złóż strategicznych oraz skrócenie wydawania decyzji środowiskowych. Eksperci podkreślili, że PSP powinna dawać przedsiębiorcom ramy prawne i instytucjonalne, na których mogą opierać swoje długofalowe plany inwestycyjne. Ważna jest również zgoda społeczna, bez której nie ma możliwości przeprowadzania żadnej inwestycji górniczej oraz ochrona środowiska.

psp poznan4

Temat konferencji - ryzyko inwestycyjne w wydobywaniu surowców mineralnych - wzbudził duże zainteresowanie ekspertów, przedstawicieli świata nauki, administracji i polityki, przemysłu, a także organizacji społecznych

Ministerstwo Środowiska, oprócz stworzenia projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, pracuje nad regulacjami przepisów w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które mają być bardziej przyjazne dla przedsiębiorców i doprowadzić do obniżenia ryzyk inwestycyjnych.

psp poznan3

Trwa pierwszy panel dyskusyjny, poświęcony polityce państwa w zakresie surowców mineralnych

Cykl 12 regionalnych konferencji konsultuje szeroko przygotowywaną, przełomową dla polskiej geologii strategię Polityki Surowcowej Państwa. Dzięki niej dołączymy do szeregu europejskich krajów posiadających już taki dokument. Celem jest zwiększenie rozwoju gospodarczego Polski.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Chilmon