Pomagamy kształcić kadry geologiczne i górnicze. II Warsztaty PSGG w Licheniu Starym

W dniach 24 - 27 maja 2018 r. w Licheniu Starym odbyły się II Warsztaty Geologiczne Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych, pod hasłem "Geologia górnicza złóż surowców regionu środkowopolskiego". W warsztatach uczestniczyło kilkadziesiąt osób zawodowo związanych z geologią i hydrogeologią, a także z branżą górniczą i wiertniczą. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB był jednym z organizatorów warsztatów.

Patronat nad wydarzeniem objął m.in. dr Tomasz Nowacki - Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

lichen2

Podczas tak ważnego wydarzenia nie mogło zabraknąć Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Jednym z punktów warsztatów była wizyta w Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Leszczach. Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych do odpowiednich organów oraz zasad ich archiwizacji, w tym przekazywania próbek geologicznych do Narodowego Archiwum Geologicznego.

Gospodarka wodami regionu środkowopolskiego to kolejny temat, z którym zapoznali się uczestnicy wydarzenia. Bardzo ciekawe były zajęcia praktyczne z prowadzenia monitoringu poziomów wodonośnych (jury, trzeciorzędu i czwartorzędu), przeprowadzone w należącej do PIG - PIB stacji hydrogeologicznej I rzędu I/999 w Leszczach.

lichen4

Najlepszą drogą do zdobycia wiedzy jest praktyka w terenie

W trakcie całodniowych sesji terenowych uczestnicy poznali specyfikę pracy geologa górniczego w Kopalniach: Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie i Węgla Brunatnego "Konin" S.A. w Koninie.

lichen5

Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" S.A.

Specyfika zakładu górniczego wydobywającego wody termalne to kolejne zagadnienie, które poznali uczestnicy warsztatów. Okazją była wizyta w przedsiębiorstwie „Geotermia Poddębice” Sp. z o.o., gdzie skorzystano również z możliwości sprawdzenia na własnej skórze walorów wód termalnych w Uniejowie.

Dla uczestników uzupełnieniem wiedzy zdobytej w terenie były wykłady i prezentacje. Kulminacją warsztatów był III zwyczajny walny zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych.

lichen1

Takie zbiory posiada Narodowe Archiwum Geologiczne PIG - PIB. Te liczby robią wrażenie

Autor: Maciej Młynarczyk

 

logotyp 05Organizacja warsztatów dotyczących archiwizacji rdzeni geologicznych podczas II Warsztatów Geologicznych Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych została zrealizowana w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" oraz sfinansowana ze środków NFOŚiGW