Eksperci z PIG-PIB na 4 Międzynarodowej Konferencji Geofizyki Stosowanej

Innowacyjne badania zdominowały tematykę 4 Międzynarodowej Konferencji Geofizyki Stosowanej (4th International Conference on Applied Geophysics), która odbyła się w dniach 28 i 29 czerwca 2018 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poster dotyczący zagrożeń osuwiskowych i budowy geologicznej klifu w Jastrzębiej Górze przedstawili eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Geofizyka niejedno ma imię. Można się było o tym przekonać podczas gorących dyskusji dotyczących: geofizyki inżynierskiej, górniczej, poszukiwawczej, środowiskowej, drogowej, niekonwencjonalnej, hydrogeofizyki i archeogeofizyki. Rozmawiano także o badaniach właściwości gruntów i skał, oprzyrządowaniu i wyposażeniu geofizycznym, modelowaniu numerycznym oraz o zarządzaniu danymi geofizycznymi. I o wielu innych aspektach tej dziedziny nauki.

poster

Poster dotyczący zagrożeń osuwiskowych i badania budowy geologicznej klifu w Jastrzębiej Górze, autorstwa ekspertów z PIG-PIB

W trakcie konferencji zaprezentowano 26 referatów i 36 posterów. Jeden z nich pt. „Threat of landslide and geological structure of the cliff in Jastrzębia Góra in the light of electrical resistivity tomography data” przedstawili dr Mirosław Kamiński i mgr Piotr Zientara, eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Poster przedstawiał możliwości wykorzystania metody tomografii elektrooporowej do rozpoznania budowy geologicznej klifu w Jastrzębiej Górze. Jest to warunek konieczny dla opracowania skutecznych sposobów powstrzymania procesów osuwiskowych.

Podczas konferencji dyskutowano także o metodach identyfikacji geofizycznej lejów, jaskiń krasowych, tuneli i innych pustek, co okazało się tematem niezwykle aktualnym z powodu trwającej właśnie akcji ratunkowej w Tajlandii, gdzie grupa nastolatków utknęła w zalanej jaskini Tham Luang.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie applied-geophysics.eu

Tekst i zdjęcia: Piotr Zientara