Ziemia zatrzęsła się w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym

Wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 4.9 zarejestrowano 20 lipca 2018 r. o godzinie 05:31:30 w województwie dolnośląskim, około 6,2 km na południe od Polkowic. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie miejscowości Jędrzychów, a jego źródło było na głębokości około 10 km.


Wstrząs był odczuwalny na powierzchni, ale do tej chwili nie ma doniesień o ewentualnych szkodach. Magnituda wstrząsu oceniona została na M = 4.9 (w EMSC M = 4.5), jednak wielkości te należy uznać za zawyżone i wymagające weryfikacji.

Z lokalizacji epicentrum można wnioskować, że choć źródło wstrząsu znajdowało się stosunkowo głęboko, to był on objawem tzw. sejsmiczności indukowanej, czyli rezultatem wpływu na środowisko geologiczne działalności górniczej prowadzonej w obszarze Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM).

wstrzas3 lokalizacja 1

Lokalizacja epicentrum wstrząsu (mapa: Google Maps)

Wstrząs zarejestrowały stacje sejsmologiczne w sieci PSG_Sejs_NET i PLSN IGFPAN.

Poniższe rysunki przedstawiają sejsmogramy z zapisem wstrząsu z dnia 20 lipca 2018 r. z dwóch najbliższych stacji monitoringu geodynamicznego sieci PSG_Sejs_NET: BŁOTNICA (BLOT PG10) B=50.46866N; L=16.93439E (125 km na SE od epicentrum) i PŁOSZCZYNA (PLOS PG11) B=50.95219N; L=15.71803 (60 km na SSW od epicentrum).

wstrzas

Zapis wstrząsu sejsmicznego z dnia 20/07/2018 r., godz. 05:31:30.108 zarejestrowanego na stacji sejsmologicznej BŁOTNICA (BLOT PG10) w sieci PSG_Sejs_NET monitoringu geodynamicznego Polski państwowej służby geologicznej.

wstrzas1

Zapis wstrząsu sejsmicznego z dnia 20/07/2018 r., godz. 05:31:30.108 zarejestrowanego na stacji sejsmologicznej PŁOSZCZYNA (PLOS PG11) w sieci PSG_Sejs_NET monitoringu geodynamicznego Polski państwowej służby geologicznej.

wstrzas4

Notatkę opracował: Mirosław Musiatewicz
Program: Geozagrożenia i Geologia Inżynierska
Projekt: Monitoring Geodynamiczny Polski