Kolejne trzęsienie ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok

W dniu 5 sierpnia 2018 r. miał miejsce kolejny silny wstrząs na indonezyjskiej wyspie Lombok. Epicentrum tego wstrząsu znajdowało się w bardzo małej odległości od nieco słabszego zjawiska z 28 lipca 2018 r. Pomiędzy tymi znaczącymi wstrząsami zarejestrowano 62 zjawiska sejsmiczne.


Statystykę zjawisk sejsmicznych z regionu Lombak przedstawiono w poniższej tabeli.

tabela lombok


Wstrząs nastąpił o godz. 11:46:37.3 UTC. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie miejscowości Lepeloang i Desaanyar, mieszczących się na indonezyjskiej wyspie Lombok (na wschód od Bali), około 52 km na NE od Mataram. Źródło wstrząsu znajdowało się na głębokości 31 km.

Wstrząs był silnie odczuwalny na powierzchni – według raportów NEIC w zasięgu odczuwalności zamieszkuje ponad 100 tysięcy ludzi. Magnituda wstrząsu oceniona została na M = 6.9. Na chwilę sporządzania notatki śmierć poniosło 91 osoby, są setki rannych i tysiące zrujnowanych budynków. Wstrząs zarejestrowały również stacje sejsmologiczne sieci PLSN IGFPAN.

Zjawisko to miało miejsce w strefie subdukcji płyty Australijskiej pod płytę Sundajską. Prędkość zbliżania się płyt wynosi około 7 cm/rok. Obszar ten nawiedzany jest przez liczne (w tym bardzo silne) trzęsienia ziemi. Zrzutowy mechanizm wskazuje na typowe zapadanie subdukcyjne zgodne z sejsmicznością historyczną regionu i niemal identyczne z wcześniejszym wstrząsem.

lokalizacja lombok 6.08

Lokalizacja trzęsienia ziemi (za EMSC)

Poniżej pokazano sejsmogramy zarejestrowane na stacjach szerokopasmowych państwowej służby geologicznej PSG_SEJS_NET w Hołownie (PG14) i Dziwiu (PG15).

sejsmogram lombok 6.08

Zapis wstrząsu sejsmicznego z dnia 05/08/2018 r., godz. 11:46:37 (UTC) zarejestrowanego na stacji sejsmologicznej Hołowno (PG14) i Dziwie (PG15) w sieci PSG_Sejs_NET monitoringu geodynamicznego Polski państwowej służby geologicznej

Program: Geozagrożenia i Geologia Inżynierska
Projekt: Monitoring Geodynamiczny Polski