Ukazał się nowy numer Przeglądu Geologicznego

Najnowszy, sierpniowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od marca 1953 roku, czyli ponad 65 lat. Dotychczas ukazało się już 786 numerów.


W aktualnym wydaniu Przeglądu Geologicznego (2018-08 -  tom 66) polecamy artykuł z cyklu "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego - dla gospodarki, nauki i edukacji", przygotowany z okazji przypadającej 7 maja 2019 roku setnej rocznicy utworzenia Instytutu.  W tekście pt. "Badania geofizyczne w drugim półwieczu Państwowego Instytutu Geologicznego" doborowy zestaw sześciu autorów przedstawił zrealizowane projekty badawcze, wydane publikacje i prace studialne  wykonane z wykorzystaniem danych geofizycznych w ostatnim półwieczu w Instytucie oraz w innych jednostkach, a przy udziale PIG.

Ciekawą recenzję książki dr Macieja Podemskiego pt. "Doświadczenia młodego geologa instytutowego" przygotował prof. Włodzimierz Mizerski. Książka została wydana przez Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego i jest już dziewiątą pozycją z cyklu wspomnień poświęconych PIG-PIB.

Głos w toczącej się dyskusji o planach powołania Polskiej Agencji Geologicznej zabrał prof. Tadeusz Peryt w artykule pt. "Nauka a państwowa służba geologiczna". Ponadto, czeka nas lektura artykułów informacyjnych i naukowych z zakresu geochemii, paleontologii i zagrożeń górniczych oraz stała rubryka "Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego".

pg okl 1 2018 08

Cały numer jest dostępny pod linkiem: https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/10887-przeglad-geologiczny-2018-08-tom-66.html