Działania w projekcie „Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji”

Projekt „GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, należy do niedawno rozpoczętych działań Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dotyczących problematyki zarządzania i ochrony dziedzictwa geologicznego. Projekt służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania geoparków występujących w polsko-czeskim obszarze transgranicznym.


W regionie polsko-czeskiego pogranicza geoparki funkcjonują w różnych strukturach organizacyjnych oraz na zróżnicowanych poziomach rozwoju. Wymusza to transfer fachowej wiedzy geologicznej i jej powszechnej popularyzacji oraz profesjonalizację działań w zakresie geoedukacji i geoturystyki. Dlatego głównym celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej w obrębie instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego w geoparkach położonych na pograniczu czesko-polskim.

Projekt GECON jest realizowany przez kilku partnerów z Polski i Czech:

  • Geopark Ralsko o.p.s. (partner wiodący),
  • Česká geologická služba,
  • MAS Chrudimsko z.s.,
  • Muzeum Regionalne w Lubaniu,
  • Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie,
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski.

Do głównych działań projektu należą wizyty studyjne w geoparkach przedstawicieli partnerów projektu, warsztaty obejmujące wymianę doświadczeń w ramach konkretnych umiejętności oraz szkoły letnie, których celem jest prezentacja doświadczeń w terenie i utworzenie bazy przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Przewidziano realizację 5 wyjazdów studyjnych, 11 warsztatów oraz 3 szkół letnich. Podsumowaniem realizacji projektu będzie wspólna konferencja końcowa. Jednym z efektów wymienionych wydarzeń ma być opracowanie materiałów metodologicznych i informacyjno-promocyjnych o sieci GECON.

W ramach realizacji projektu odbyły się już dwa wyjazdy studyjne: jeden do do Krajowego Geoparku Ralsko w Czechach oraz drugi - do Geoparku Przedgórze Sudeckie i Krajowego Geoparku Góra Św. Anny w Polsce.

Najnowszym zrealizowanym wydarzeniem  była szkoła letnia, która odbyła się pod koniec sierpnia w miejscowości Chrudim (Republika Czeska), położonej w granicach czeskiego geoparku krajowego „Železné hory”. Uczestnikami szkoły letniej byli przedstawiciele polskich i czeskich partnerów projektu oraz zgłoszeni drogą naboru elektronicznego przedstawiciele krajowych i międzynarodowych geoparków czeskich i instytucji rozwoju regionalnego oraz inni uczestnicy, w tym studenci uczelni wyższych oraz pasjonaci nauk geologicznych i geoturystyki.

fot 02

Zajęcia terenowe na stanowisku geologicznym piaskowców kredowych w pobliżu Chrudimia (fot: Emil Drápela)

Tematem wiodącym szkoły letniej były nowoczesne technologie prezentacji zjawisk geologicznych. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do zapoznania się z nimi w ramach zajęć terenowych w geoparku i wykładów. Zajęcia, prowadzone przez pracowników czeskiej służby geologicznej z Pragi oraz pracowników geoparku „Železné hory” dotyczyły m.in. sposobu gromadzenia danych geologicznych w aplikacjach mobilnych, praktycznych przykładów animacji zjawisk geologicznych w geoturystyce oraz przetwarzania danych na potrzeby wizualizacji obiektów geologicznych w postaci obrazów 3D.

fot 09

Jacek Koźma z Państwowego Instytutu Geologicznego w trakcie prezentacji prowadzonej w ramach szkoły letniej pt. „Geologia a nowoczesne technologie” (fot: Emil Drápela)

fot 04

Zajęcia terenowe w ramach letniej szkoła w Geoparku Železné hory. Prezentacja sposobu wizualizacji obiektów geologicznych z zastosowaniem drona (fot. Jacek Koźma)

fot 06

Zajęcia terenowe w ramach letniej szkoła w Geoparku Železné hory. Sprzęt używany dla potrzeb kartowania stanowisk geologicznych przy użyciu technologii informatycznych (fot: Jacek Koźma)

fot 08

Uczestnicy Szkoły letniej w Geoparku Železné hory w trakcie zwiedzania ścieżki geoturystycznej w obszarze dawnego wydobycia granitów (fot: Jacek Koźma)

Więcej na temat projektu: www.geogecon.com/pl/projekt

Autor: Jacek Koźma
Zdjęcia: Emil Drápela, Jacek Koźma

gecon logo

logo cz pl eu barevne