Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla Profesora Józefa Edwarda Mojskiego

Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie nadał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu Profesorowi Józefowi Edwardowi Mojskiemu – wieloletniemu, emerytowanemu pracownikowi Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB – za szczególny wkład w poznanie budowy geologicznej regionu oraz w rozwój Lubelskiego Ośrodka Geograficznego.


Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w dniu 7 września 2018 r. w Gdańsku.

88

Profesor Józef Edward Mojski wraz z przedstawicielami UMCS – od lewej: prof. dr hab. Marian Harasimiuk, prorektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, kierownik Zakładu Geoekologii i Paleogeografii prof. dr hab. Maria Łanczont, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw. UMCS

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele UMCS, PIG-PIB, UG oraz rodzina i przyjaciele.

Zobacz: pdf Sylwetka Profesora Józefa Edwarda Mojskiego (193 KB)

1

Pamiątkowe zdjęcie z Profesorem Józefem Edwardem Mojskim


3

Gratulacje składa dr Regina Kramarska z PIG-PIB

7

Wyrazy uznania złożył również prof. dr hab. Szymon Uścinowicz, sekretarz naukowy PIG-PIB

5

Profesor przyjmuje powinszowania od dr Wojciecha Jeglińskiego, dyrektora Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku

Autor zdjęć: dr Piotr Paweł Woźniak, Uniwersytet Gdański