Prof. Uścinowicz wykładowcą w szkole letniej "Coastal zone of the sea: research, management and prospects"

Profesor Szymon Uścinowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB był zaproszonym wykładowcą w międzynarodowej szkole letniej "Coastal zone of the sea: research, management and prospects", zorganizowanej w Kaliningradzie przez Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Emanuela Kanta oraz Oddział Atlantycki Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Wydarzenie odbywało się w dniach 27 - 31 sierpnia 2018 r.


W szkole letniej uczestniczyło 16 studentów i doktorantów z Uniwersytetów w Kaliningradzie, Kłajpedzie i Brześciu oraz Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Służby Geologicznej (VSEGEI - A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute), Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie, a także z Litewskiego Państwowego Centrum Badawczego (Nature Research Centre) w Wilnie.

3

Zdjęcie grupowe uczestników i wykładowców szkoły letniej

Wykłady wprowadzające odbyły się pierwszego dnia szkoły w Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie. Następnie uczestnicy szkoły udali się do bazy terenowej Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii nauk na Mierzei Wiślanej gdzie kontynuowano wykłady, prowadzono zajęcia terenowe i dyskusje panelowe. Na zakończenie szkoły odbyła się wycieczka naukowa na odsłonięcia oligocenu w klifach Półwyspu Sambijskiego.

2

Uczestnicy szkoły letniej poszukują skamieniałości pod klifem na Półwyspie Sambijskim

Poza wykładowcami z Federacji Rosyjskiej reprezentującymi: Uniwersytet im E. Kanta w Kaliningradzie, Instytut Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjską Służbę Geologiczną (VSEGEI), Muzeum Oceanu Światowego oraz Uniwersytety im. Łomonosowa w Moskwie i Państwowy Arktyczny Uniwersytet w Murmańsku (State Arctic University), zaproszeni byli wykładowcy z Białorusi, Litwy i Polski. Wśród zagranicznych zaproszonych wykładowców, poza prof. Uścinowiczem, byli prof. Miglė Stančikaitė z Nature Research Centre w Wilnie, prof. Albertas Bitinas z Coastal Research and Planning Institute Uniwersytetu w Kłajpedzie, dr Aldona Damušytė z Litweskiej Służby Geologicznej, oraz prof. Maxim Bogdasarov z Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu.

Prof. Szymon Uścinowicz wygłosił wykład pt. „ The Vistula Spit formation – model of development based on multiproxy research”, a także brał udział w dyskusji panelowej dotyczącej rozpoznania budowy geologicznej, genezy i rozwoju mierzei na południowo-wschodnich wybrzeżach Morza Bałtyckiego oraz współczesnych procesów brzegowych.

1

Prof. dr hab. Szymon Uścinowicz wyjaśnia powstanie Mierzei Wiślanej

Tekst: Szymon Uścinowicz
Zdjęcia: Szymon Uścinowicz, organizatorzy szkoły letniej