PIG-PIB jednym z partnerów projektu RockStore

W dniu 20.09.2018, w trakcie konferencji zorganizowanej na Kungliga Tekniska Högskolan (Królewskim Uniwersytecie Technicznym, KTH) w Sztokholmie, miała miejsce oficjalna inauguracja projektu “RockStore – develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems”. W projekcie uczestniczy 27 partnerów reprezentujących instytucje naukowe, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego i przemysł, głównie z krajów skandynawskich. Jednym z partnerów projektu jest także PIG-PIB.


W sesji porannej pt. „New Research Programmes on Borehole Thermal Energy Storage”, koordynator projektu dr Kirsti Midttømme z Christian Michelsen Research AS w Bergen wygłosiła referat opisujący główne cele, zakres prac i planowane rezultaty projektu. Następnie odbyło się spotkanie partnerów projektu, a po nim wycieczka terenowa i prezentacja dwóch obiektów w Sztokholmie ogrzewanych i chłodzonych dzięki wykorzystaniu niskotemperaturowej energii geotermalnej, z wykorzystaniem systemów otwartego i zamkniętego oraz sezonowego magazynowania energii cieplnej w górotworze.

Realizacja 4-letniego projektu RockStore rozpoczęła się w kwietniu 2018 r. Źródłem finansowania jest grant otrzymany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Research Council of Norway oraz środki partnerów przemysłowych. Głównym celem projektu jest wykonanie badań demonstracyjnych mających za zadanie analizę efektywności wykorzystania systemów sezonowego magazynowania energii cieplnej w górotworze z wykorzystaniem systemów BTES (Borehole Thermal Energy Storage) i ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), w tym transfer wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu.

rock store1

Delegowani pracownicy PIG-PIB – Maciej Kłonowski i Grzegorz Ryżyński z koordynatorką projektu RockStore dr Kirsti Midttømme

Udział PIG-PIB w projekcie RockStore to kontynuacja współpracy nawiązanej z partnerem wiodącym Christian Michelsen Research w zakresie badań nad geotermią niskotemperaturową w ramach projektu Geothermal4PL, który został zrealizowany w 2017 roku ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Funduszy Norweskich 2009 – 2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Program PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".

W ramach działań w projekcie RockStore eksperci z PIG-PIB wykonają dla wybranej instalacji pilotażowej gruntowych pomp ciepła, wyposażonej w otworowy wymiennik zlokalizowanej w rejonie Warszawy, badania polegające na monitorowaniu jej efektywności i pomiarach temperatury podłoża gruntowo-skalnego. Wyniki badań posłużą do analizy porównawczej z podobnymi instalacjami zlokalizowanymi w Norwegii i Szwecji. Monitoring temperaturowy górotworu wykorzystywać będzie metodę reflektometrii czasowej i oprzyrządowanie światłowodowe do rozproszonych pomiarów temperatury (ang. distributed temperature sensing, DTS).

rock store3


rock store2

Wizyta studyjna - pokaz funkcjonowania instalacji geotermalnej w Sztokholmie

Tekst: Maciej Kłonowski
Zdjęcia: Grzegorz Ryżyński, Maciej Kłonowski