PIG-PIB prezentuje wdrażanie Bussiness Intelligence podczas targów Pol-Eco System 2018 w Poznaniu

W dniach 23-25 października 2018 r. w Poznaniu miały miejsce Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. W ramach targów zorganizowano „Ekosferę”, przestrzeń wystawienniczo‐konferencyjną, gdzie odbywały się panele dyskusyjne, poświęcone różnorodnym kwestiom ochrony środowiska. W jednym z paneli pt. „Business Intelligence w ochronie środowiska – nowoczesne metody informatyczne w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska” wziął udział nasz ekspert - Piotr Gałkowski z Programu Geologiczne Bazy Danych.


Przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB został zaproszony do udziału w dyskusji przez organizatora panelu (Instytut Ochrony Środowiska – PIB), by podzielić się ze słuchaczami doświadczeniami związanymi z wdrażaniem i wykorzystaniem narzędzi klasy Business Intelligence (BI) na potrzeby realizacji zadań PSH.

Piotr Gałkowski zaprezentował syntetyczne wprowadzenie dotyczące zagadnień i narzędzi klasy BI, a także przedstawił zakres i korzyści z zastosowania systemu w zadaniach PIG-PIB.

bi galkowski3

Piotr Gałkowski przedstawia korzyści z wdrożenia Business Intelligence podczas panelu dyskusyjnego na konferencji Ekosfera, będącej częścią Targów POL-ECO System 2018 w Poznaniu

Business Intelligence (analityka biznesowa) to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast BI można także definiować jako kombinację architektury systemu (w tym aplikacji oraz baz danych), które razem umożliwiają prowadzenie w czasie rzeczywistym analiz i przekształcenia, dostarczające potrzebną informację i wiedzę dla decyzji i zadań merytorycznych.

W panelu dyskusyjnym wzięli również udział eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz przedstawiciel firmy SHH, która wspierała PIG-PIB we wdrażaniu i utrzymywaniu systemu Business Intelligence.

Podczas ożywionej dyskusji paneliści uzgodnili, że wobec obecnych i prognozowanych przyrostów danych (np. danych satelitarnych, danych i rozwiązań uwalnianych do tzw. ,,chmury” na poziomie światowym, jak i na poziomie krajowym, gdzie organizacje takie jak IOS i PIG gromadzą i przetwarzają coraz więcej terabajtów danych) pojawia się zapotrzebowanie na systemowe rozwiązania z obszaru architektury IT resortu środowiska. Rozwiązania te dotyczyłyby usystematyzowania i integracji gromadzonych danych, zastosowania standardów oraz podniesienia interoperacyjności systemów informatycznych.

bi galkowski4

Piotr Gałkowski z Programu Geologiczne Bazy Danych był uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. "Business Intelligence w ochronie środowiska – nowoczesne metody informatyczne w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska"

Celów tych nie da się jednak osiągnąć bez długofalowej strategii oraz zwiększenia zasobów ludzkich i ekonomicznych w obszarze informatyzacji jednostek resortu środowiska. Sukces integracji danych hydrogeologicznych i wdrożenia systemu analityczno-raportującego Business Intelligence w PIG-PIB jest z jednej strony pozytywnym przekładem, że takie przedsięwzięcia mogą być realizowane z sukcesem i dostarczają konkretnych korzyści, a z drugiej strony stanowi bazę doświadczeń dla analizy problemów, jakie muszą być rozwiązane w organizacji, która chce uporządkować dane i przystosować wykorzystywane systemy do dobrze określonych potrzeb użytkowników oraz do wymagań interoperacyjności.

bi galkowski2jpg

Slajd z prezentacji Piotra Gałkowskiego dotyczącej Bussiness Inteligence

Tekst: Piotr Gałkowski
Zdjęcia: Anita Starzycka

 

logotyp 05

 

Udział eksperta PIG-PIB w panelu został sfinansowany ze środków NFOŚiGW.