Międzynarodowe warsztaty dotyczące mikrosondy jonowej SHRIMP

Międzynarodowe warsztaty "9th SHRIMP International Workshop" odbyły się w dniach 8-16 września 2018 r. w miejscowościach Ochang oraz Gyeongju w Korei Południowej. Uczestnicy dyskutowali o wykorzystaniu mikrosondy jonowej SHRIMP do specjalistycznych badań. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentował Zbigniew Czupyt z Zespołu Laboratoriów.

Podczas warsztatów prezentowane były najnowsze osiągnięcia badawcze i metody analityczne oraz różne aspekty związane z zastosowaniem mikrosondy jonowej SHRIMP m.in. w geochronologii, geochemii izotopów, ochronie środowiska i w innych dziedzinach nauki. Uczestnicy wymieniali się praktycznymi informacjami związanymi z wykonywaniem badań i obsługą tego urządzenia.

shrimp czupyt1

Uczestnicy 9th SHRIMP International Workshop podczas zajęć praktycznych

Część sesji została poświęcona konsultacjom technicznym oraz analitycznym. Odbyła się także dyskusja dotycząca problemów z dostępnością i jakością wzorców wymaganych do badań na mikrosondzie jonowej. Omówiono nowe techniki tworzenia próbek inkludowanych, tzw. montów.

shrimp czupyt3

Jedna z prezentacji podczas warsztatów

Jedna z sesji została poświęcona nowemu oprogramowaniu do obróbki danych geochronologicznych - SQUID 3.0. Jest ono tworzone wspólnie przez część laboratoriów posiadających mikrosondę jonową SHRIMP. Pozostałe placówki badawcze zostały zaproszone do współpracy przy tworzeniu oprogramowania, niezbędnego w pracy na tym urządzeniu.

shrimp czupyt2

Prezentacja urządzenia

Mikrosonda SHRIMP jest doskonałym narzędziem do izotopowego datowania minerałów zawierających śladowe ilości uranu, ołowiu lub toru, np. takich jak cyrkon, monacyt, tytanit, czy ksenotym. SHRIMP IIe/MC uzyskuje również duże osiągnięcia na polu analiz izotopów stabilnych pierwiastków lekkich, szczególnie tlenu, siarki i węgla. Analizy umożliwiają rozpoznanie heterogeniczności izotopowej in situ w mikro skali oraz różnic składu izotopowego stref przyrostowych.

shrimp czupyt4

Warsztaty zgromadziły liczne grono międzynarodowych ekspertów

Laboratorium Analiz w Mikroobszarze w Zespole Laboratoriów PIG - PIB jako jedyne w Polsce i jedne z trzech w Europie posiada tą unikalną aparaturę.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Czupyt