Współpraca międzynarodowa w zakresie badań nad zjawiskami przepływowymi

W dniach 07-10.11.2018 r. eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wzięli udział w spotkaniu roboczym na Uniwersytecie w Oslo oraz uczestniczyli w warsztatach Norwegian Interpore 2018.


Głównym celem spotkania roboczego na Uniwersytecie w Oslo była dyskusja nt. możliwości zgłoszenia wspólnego projektu finansowanego ze środków Norway Grants. Planowany zakres badań miałby obejmować zjawiska przepływowe i efekty składowania CO2 w skałach przepuszczalnych. W skład delegacji PIG - PIB weszli dr inż. Michał Dzikowski oraz dr inż. Łukasz Jasiński z Programu Modelowanie Procesów Geologicznych.

Zespół badawczy PoreLab Uniwersytetu w Oslo jest jednym z wiodących w tej dziedzinie zespołów na świecie. Podczas spotkania grupa badaczy z PoreLab zaprezentowała potencjał swoich laboratoriów do badania zjawisk przepływowych jedno- i wielofazowych.

Delegacja PIG-PIB zaprezentowała możliwości konstruowanego w ramach Programu Modelowanie Procesów Geologicznych układu eksperymentalnego do przepływów wielofazowych oraz przedstawiła swoje działania w zakresie modelowania numerycznego takich przepływów.

oslo jainski1

Układ eksperymentalny wytworzony w trakcie realizacji projektu ShaleSeq w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB. Aktualnie trwają prace nad udoskonaleniem układu

Podczas warsztatów towarzyszących spotkaniu wykonano przegląd najnowszych osiągnięć badaczy z Francji, Norwegii, Polski i USA. Warsztaty obejmowały badania modelowe i eksperymentalne procesów geomechanicznych i przepływowych w ośrodkach naturalnych porowatych. Specjaliści z PIG-PIB przedstawili dwa postery:

  • Michał Dzikowski, Marcin Dąbrowski -  Direct numerical simulation of the immiscible flow in fracture with obstacles Lattice Boltzmann and Finite Element Method studies
  • Łukasz Jasiński, Michał Dzikowski, Marcin Dąbrowski -  Flow in a plane-walled fracture with circular cylindrical obstacles - numerical model and flow properties

Tekst i zdjęcie: Michał Dzikowski, Łukasz Jasiński