V Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB od lat stara się wspierać cenne inicjatywy edukacyjne, podejmowane przez studentów nauk o Ziemi. W tym roku kolejny już raz Dyrektor PIG-PIB objął honorowym patronatem Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych jest konferencją organizowaną od 2014 przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego. W wydarzeniu corocznie udział bierze liczne grono studentów i doktorantów geologii oraz innych kierunków związanych z naukami o Ziemi. W dniach 11-14 października 2018 r. u stóp Gór Bystrzyckich, w malowniczo położonej Różance, odbyła się piąta edycja Zjazdu.


Tym razem motywem przewodnim wydarzenia była kopuła orlicko - śnieżnicka – złożona z metamorficznych skał jednostka geologiczna, która buduje Masyw Śnieżnika, Krowiarki, Góry Złote, Bialskie, Orlickie i Bystrzyckie. Uczestnicy mogli wziąć udział w czterech sesjach konferencyjnych, wycieczkach terenowych, a także warsztatach prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin nauk geologicznych – w tym zaproszonych przedstawicieli Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB. W wydarzeniu z ramienia Instytutu udział wzięli: Cezary Sroga, Katarzyna Zboińska oraz Mateusz Szadkowski.

Podczas otwierającej wydarzenie sesji eksperckiej Cezary Sroga wygłosił wykład pt. „Stare hałdy w Sudetach – źródło surowców czy kłopot środowiskowy?”. Wystąpienie dotyczyło historii badań składowisk odpadów pogórniczych prowadzonych przez PIG-PIB oraz działań podejmowanych w ostatnich latach, które zaowocowały powstaniem Geobazy "Hałdy". To baza danych zawierająca informacje o kilkuset tego typu obiektach z obszaru Sudetów.

zjazd kol2

Cezary Sroga z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB podczas sesji referatowej ekspertów – wykład „Stare hałdy w Sudetach – źródło surowców czy kłopot środowiskowy?"

Na koniec sesji konferencyjnej reprezentanci PIG-PIB wręczyli nagrody za najlepsze wystąpienia. Studenci i doktoranci zostali wyróżnieni wydawnictwami Instytutu.

Dodatkowym, miłym dla PIG-PIB akcentem była nagroda przyznana naszej Koleżance przez komitet naukowy konferencji, złożony z geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Akademii Nauk. Barbara Turbiak z PIG-PIB w Warszawie została wyróżniona za swoją prezentację pt. „Praktyczne zastosowanie danych Mapy Geośrodowiskowej”.

W drugim dniu konferencyjnym Mateusz Szadkowski i Katarzyna Zboińska przeprowadzili warsztaty dla studentów, obejmujące przegląd cyfrowych baz danych PIG-PIB dostępnych dla każdego użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej. Dla uczestników warsztatów ważny był dostęp do map geologicznych, hydrogeologicznych i geośrodowiskowych, do atlasów geologiczno-inżynierskich, profili otworów wiertniczych czy danych na temat złóż kopalin. Druga część warsztatów, która szczególnie przypadła do gustu studentom, polegała na nauce praktycznego wykorzystania z aplikacji GeoLOG. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, że posiadają dostęp do wspomnianych danych w każdej chwili – wystarczy tylko użyć swojego telefonu.

Delegaci PIG-PIB brali również udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek terenowych w rejonie Różanki i Gniewoszowa w Górach Bystrzyckich. Miejsca, które odwiedzili – jaskinia Solna Jama i odsłonięcia skalne w pobliżu zamku Szczerba – są to nie tylko miejsca ważne ze względu na przeprowadzone tam badania ale także interesujące i warte odwiedzenia geostanowiska.

zjazd kol1

Jedna z wycieczek konferencyjnych prowadziła aż na Śnieżnik

Tekst: Mateusz Szadkowski, Katarzyna Zboińska