Barbórka w PIG-PIB

7 grudnia 2018 r. w Muzeum Geologicznym odbyło się tradycyjne spotkanie barbórkowe pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. 


Obecny na uroczystości Główny Geolog Kraju odczytał pdf list od wicepremier Beaty Szydło (605 KB) skierowany do pracowników Instytutu.

barborka1.9

Pracownicy Instytutu i goście przybyli na uroczystość Barbórki w Instytucie

Beata Szydło przekazała wyrazy uznania za wkład w zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego kraju oraz złożyła wszystkim życzenia. „Pragnę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na Tradycyjnym Spotkaniu Barbórkowym. Szczególne wyrazy uznania kieruję do Osób otrzymujących dziś odznaczenia i stopnie górnicze. Liczę, że wyróżnienia będą dla Was źródłem satysfakcji i powodem do domu” – napisała w liście wicepremier Szydło. „Z okazji świąt Górników i Geologów składam najlepsze życzenia wszystkim Osobom związanym z przemysłem wydobywczym. Niechaj Wasza Patronka – Święta Barbara – zawsze czuwa nad Wami i Waszymi Rodzinami. Proszę przyjąć także moje powinszowania realizacji wszelkich planów – tak zawodowych jak i osobistych – oraz sukcesów na każdym gruncie. To wyjątkowe święto stanowi także dobrą okazję do tego by wyrazić wdzięczność za Waszą niezwykle ważną i potrzebną służbę. Służbę, która opiera się nie tylko na wysokich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, ale również na pasji, jaką wkładacie w wykonywaną pracę. Jestem Wam wdzięczna za aktywność w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przemysłu wydobywczego w naszej Ojczyźnie. Jednocześnie doceniam rolę Instytutu w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w obszarze gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych” – podkreśliła Beata Szydło.

Wśród listów, które napłynęły do Instytutu z okazji Barbórki jest także pdf list od Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz (41 KB) .

Chór Państwowego Instytutu Geologicznego pod  uroczyście odśpiewał hymn górniczy „Górniczy stan”. Tradycyjnie, został złożony meldunek barbórkowy. 

Nastąpiło wręczenie odznaczeń i stopni górniczych pracownikom Instytutu. Stopnie górnicze zostały przyznane przez Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego -PIB.

Stopień górniczy Inżyniera górniczego I stopnia otrzymali:

 • dr Marek Jasionowski,
 • mgr Jacek Kochanowski,
 • mgr Włodzimierz Krieger.

Stopień górniczy Inżyniera górniczego II stopnia otrzymał:

 • mgr Robert Formowicz

Stopień górniczy Technika górniczego I stopnia otrzymał:

 • Marek Woźniak

Kapituła Honorowej Złotej Odznaki Państwowego Instytutu Geologicznego przyznała odznakę:

 • mgr Agnieszce Felter,
 • dr inż. Martynie Guzik,
 • dr Krzysztofowi Lasoniowi,
 • mgr Annie Mikołajczyk,
 • dr hab. Włodzimierzowi Mizerskiemu,
 • dr. Lechowi Śmietańskiemu.

Odznaki wręczył przewodniczący Kapituły Honorowej Złotej Odznaki Państwowego Instytutu Geologicznego - dr hab. Stanisław Wołkowicz.

Rada Naukowa PIG-PIB nadała stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie "Geologia" Pani Weronice Bureć – Drewniak. 

Dr hab. Stanisław Wołkowicz poinformował o rozpoczęciu wśród pracowników Instytutu dobrowolnej zbiórki datków. Środki te przeznaczone zostaną na zakup kopii amfor, które stały przed II wojną światową w sali głównej Muzeum Geologicznego i uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Będzie to dar z okazji zbliżającej się setnej rocznicy powstania Państwowego Instytutu Geologicznego.

Całość zwieńczył koncert chóru pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego i poczęstunek w głównej sali Muzeum Geologicznego.

barborka6

Odznaczeni i nagrodzeni pracownicy PIG - PIB

barborka2

Brawurowy występ chóru Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB 

barborka20

Informację o dobrowolnej zbiórce datków na zakup kopii zabytkowych amfor przekazał dr hab. Stanisław Wołkowicz

 barborka3

Karczma piwna w sali Muzeum Geologicznego

 Galeria zdjęćTekst: Jarosław Chilmon
Zdjęcia: Jarosław Chilmon