Geologia podczas COP24

W Katowicach dobiega końca trwająca od 2 grudnia 2018 r. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwana potocznie COP24 (Conference of the Parties). W wydarzeniu uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób ze 190 krajów. Obok polityków, decydentów, reprezentantów organizacji pozarządowych i sfery biznesu obecni byli również przedstawiciele wielu środowisk naukowych, w tym eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB: dr Wojciech Granoszewski, dr Jacek Rubinkiewicz, dr Grzegorz Uścinowicz i mgr Michał Wyszomierski.


Podczas tego najważniejszego na świecie forum poświęconego polityce klimatycznej odbyły się konferencje, spotkania, panele dyskusyjne i inne wydarzenia. Jednym z wydarzeń był side event -  seria prezentacji i panel dyskusyjny czterech instytutów działających w dziedzinie szeroko pojętych nauk przyrodniczych: Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oraz Instytutu Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa –PIB. Wydarzenie pt.: Monitoring system, database and possible scenarios as essential background for adaptation planning reducing vulnerability and risk disaster – sharing of polish experiences odbyło się 11 grudnia 2018 r. Wydarzenie z ramienia Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB zorganizowała dr Izabela Ploch z Zakładu Geologii Regionalnej.

cop24 9

Eksperci z PIG-PIB podczas COP24 w Katowicach

Eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB przedstawili nasze osiągnięcia i potencjał badawczy związany z adaptacją do zmian klimatu. To monitoring wód podziemnych, analiza danych i tworzone na ich podstawie prognozy stanu i jakości wód podziemnych, a także ochrona przed geozagrożeniami (np. System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO) i obserwacja linii brzegowej Bałtyku. Zaprezentowano również badania nad paleoklimatem. Przedstawione działania wytyczają obszary podatne na zmiany klimatu, zakres i specyfikę potencjalnych zagrożeń, jak również możliwości tworzenia prognoz i systemu wczesnego ostrzegania.

Zobacz prezentację:   pdf Monitoring system, database and possible scenarios as essential background for adaptation planning reducing vulnerability and risk disaster – sharing of polish experiences
(11.78 MB)

cop24 6

Wystąpienie eksperta z PIG-PIB na COP24 dotyczące geozagrożeń

cop24 8

Wystąpienie eksperta z PIG-PIB dotyczące m.in. monitoringu wód podziemnych

Konferencja COP24 stanowiła doskonałą okazję do dzielenia się naszym doświadczeniem. Pokazanie potencjału Instytutu jest szansą na tworzenie wspólnych projektów w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz wsparcie doświadczeniami i wiedzą kraje rozwijające się.

Osiągnięcia PIG - PIB zaprezentowała także dr Izabela Ploch z Zakładu Geologii Regionalnej podczas panelu dyskusyjnego pt. Water resources mamagment in the context of climate change, zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który odbył się 14 grudnia 2018 r. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz gość honorowy - przedstawiciel tanzańskiego ministerstwa ds. wody i nawadniania.

cop24 1

Panel dyskusyjny podczas COP24

Nasza ekspertka podkreśliła przede wszystkim rolę monitoringu, analizy danych i prognoz dotyczących wód podziemnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz wspomniała o licznych opracowaniach i mapach w tym zakresie, przygotowane przez państwową służbę hydrogeologiczną.

cop24 3

Eksperci dyskutowali o zarządzaniu zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatu

Podczas konferencji COP24 Instytut reprezentowała również Urszula Czarniecka - Januszczyk z Programu Hydrogeologia i Środowisko,  jako ekspert wspierający delegację rządową RP w zakresie kwestii społecznych w aspekcie zmian klimatu. Nasza ekspertka wzięła m.in. udział w wydarzeniu pt. Game changer for the future of work: Towards a just transition with gender equality, które odbyło się 3 grudnia 2018 r.

ula side event

Urszula Czarniecka - Januszczyk podczas jednego z wydarzeń na COP24 w Katowicach

event cop24

Konferencja COP24 zgromadziła uczestników z całego świata

Polska już po raz trzeci była gospodarzem konwencji klimatycznej – podobne wydarzenia miały miejsce w 2008 r. w Poznaniu oraz w 2013 r. w Warszawie.

Tekst: Izabela Ploch
Zdjęcia: Organizator