O ropie naftowej i gazie ziemnym w Polsce

18 grudnia 2018 r. Państwowy Instytut Geologiczny–PIB razem z Departamentem Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska był gospodarzem konferencji Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie przetargowe w 2018 roku. Wydarzenie było okazją do spotkania i dyskusji przedstawicieli przemysłu naftowego, którzy działają na polskim rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, ze środowiskiem naukowym, pracownikami służby geologicznej i przedstawicielami organu koncesyjnego (Ministerstwo Środowiska).

ropagaz2

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – przygotowania do konferencji

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele m.in. LOTOS Upstream Sp. z o.o., LOTOS Petrobaltic S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o., PGNiG S.A., Shale Tech Energy Sp. z o.o., TDE Services Polska/Horizon General LLC, a także pracownicy Instytutu Nafty i Gazu–PIB, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Miłym akcentem była również obecność attaché Ambasady Rosji w Polsce, a także udział młodszego pokolenia geologów – studentów z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentów z Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego. Z nadzieją patrzymy więc na przyszłość poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce.

ropagaz3

Uczestnicy konferencji Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie przetargowe w 2018 roku

Celem konferencji była promocja obszarów wytypowanych do przetargu na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce. Corocznie, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, pracownicy państwowej służby geologicznej dokonują oceny perspektywiczności geologicznej kraju pod kątem możliwości odkrycia nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wyznaczają obszary perspektywiczne. Najbardziej obiecujące obszary biorą później udział w przetargu organizowanym przez Ministerstwo Środowiska, którego celem jest udzielenie koncesji.

Na przełomie 2018 i 2019 roku odbywa się już trzecia runda postępowań przetargowych, której przedmiotem jest 15 obszarów. Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB przygotowali zestaw opracowań – tzw. pakietów danych geologicznych – które zawierają informacje o obszarach przetargowych, m.in. opis ich budowy geologicznej, systemów naftowych, złóż węglowodorów, otworów wiertniczych, sejsmiki, grawimetrii, magnetyki i magnetotelluryki, jak również o położeniu administracyjnym i ograniczeniach środowiskowych, które utrudniają działalność koncesyjną. Opracowania te są podstawowym źródłem danych o obszarach oferowanych do przetargu.

Trzecia runda przetargowa rozpoczęła się 12 grudnia 2018 r. i potrwa 121 dni. Jest to czas, w którym inwestorzy mogą składać swoje oferty. Z tej okazji na konferencji zorganizowanej 18 grudnia 2018 r. w PIG - PIB przedstawiciele Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych MŚ: Marcin Wesołowski i Grzegorz Jagielski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu naftowego, zaprezentowali schemat i zakres procedury przetargowej, odnieśli się także do najnowszej nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, która liberalizuje przepisy w zakresie koncesjonowania działalności związanej z poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

Pracownicy Instytutu mieli okazję do promocji obszarów przetargowych. Marcin Janas, Teresa Podhalańska, Hubert Kiersnowski, Anna Feldman-Olszewska, Marta Kuberska, Leszek Jankowski i Krystian Wójcik zaprezentowali perspektywy poszukiwawcze dla 15 obszarów, które biorą udział w przetargu, zachęcając do inwestycji. Była to doskonała okazja do dyskusji nad ofertą Ministerstwa Środowiska, a szczególnie nad szansami i ryzykiem poszukiwań na obszarach wytypowanych do przetargu.

ropagaz4

Marcin Janas prezentuje perspektywy poszukiwawcze na obszarze przetargowym Braniewo-Miłakowo

ropagaz5

Dyskusje w kuluarach konferencji

ropagaz6

Krystian Wójcik prezentuje perspektywy poszukiwawcze na obszarze przetargowym Błażowa

ropagaz7

Uczestnicy konferencji Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie przetargowe w 2018 roku

Organizatorzy konferencji – Państwowy Instytut Geologiczny–PIB oraz Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska – składają serdeczne podziękowania Uczestnikom konferencji. Liczymy, że nasze spotkanie było dla Państwa interesujące. Wyrażamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie spotkać się przy okazji naszej wspólnej pracy na polskim rynku ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zobacz informacje o obszarach przetargowych oraz pobierz materiały konferencyjne:

Konferencja „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie przetargowe w 2018 roku”, wszelkie materiały promocyjne, jak również wykonanie oceny perspektywiczności geologicznej i pakietów danych geologicznych zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 58/2017 na realizację zadania pt.: Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla potrzeb opracowania oceny perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowania materiałów przetargowych dla organu koncesyjnego na podstawie art.162.1 par. 6 pgg.8. Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie lub wydobywanie złóż węglowodorów – etap II.

ropagaz1


Tekst: Krystian Wójcik, Ewelina Krzyżak

Zdjęcia: Joanna Roszkowska-Remin, Ewelina Krzyżak, Jarosław Chilmon