2nd International Oil and Gas Conference

W dniach 3-5 grudnia 2018 r. odbyła się w Dubaju międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce ropy naftowej i gazu ziemnego – 2nd International Oil and Gas Conference. W wydarzeniu uczestniczyła dr hab. Katarzyna Jarmołowicz - Szulc z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.


Konferencja zgromadziła około 60 uczestników z różnych kontynentów i krajów świata. W trakcie trzydniowych obrad wygłoszono 38 prezentacji w następujących 3 sesjach tematycznych:

  • Oil and Gas Production Operations (Wydobycie ropy i gazu),
  • Safety and Environmental Canon and Petroleum Engineering Modeling of Hydrocarbon Reservoirs and Reservoir Fluids (Dynamic Modeling) (Bezpieczeństwo i uwarunkowania środowiskowe oraz modelowanie zbiorników węglowodorów i fluidów zbiornikowych (modelowanie dynamiczne)),
  • Geological Exploration of the Reservoirs (Geologiczna eksploracja zbiorników).

Każda sesja rozpoczynała się wykładem (”keynote presentation”). Przedstawicielka PIG-PIB – dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc wygłosiła referat wprowadzający zatytułowany ”Characteristics of hydrocarbons and brines trapped in minerals in the Polish oil and gas field”. W tym wystąpieniu na szerokim forum międzynarodowym zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych w Instytucie. Ponadto była to okazja do uczestniczenia w dyskusjach w czasie trwania konferencji, jak też poznania niektórych specjalistów z innych krajów zajmujących się problematyką badań w obszarach złóż ropy i gazu.

jarmolowicz szulc dubaj

Autorzy prezentacji w pierwszym dniu konferencji