Zapraszamy do udziału w 87 Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Zapraszamy do udziału w 87 Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Osiągnięcia współczesnej geologii w kolebce górnictwa naftowego w Karpatach”, który odbędzie się w dniach 26-29.06.2019 r. w Czarnej. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Wschodnia część Karpat, uznawanych za kolebkę górnictwa naftowego, będzie po raz pierwszy od wielu lat tematyką 87 Zjazdu PTG. Podczas wydarzenia zostaną omówione aktualne zagadnienia związane z geologią regionu, a w szczególności z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów. Planowane spotkanie będzie również okazją do dyskusji o polskim przemyśle naftowym i gazowniczym w Karpatach, jego historii, nowych kierunkach poszukiwań i rozpoznawania złóż oraz perspektywach i strategii jego rozwoju.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane także problemy z innych, ważnych dla regionu dziedzin geologii jak: występowanie surowców skalnych, geozagrożeń i hydrogeologii z uwzględnieniem bogactwa wód mineralnych. Tradycyjnie oprócz sesji referatowych i posterowych zostaną zorganizowane tematyczne sesje terenowe dotyczące najciekawszych zagadnień związanych z geologią regionu.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Karpacki przy współpracy z Oddziałami Krakowskim i Warszawskim, a także: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

W trakcie Zjazdu obędą się sesje: plenarna, referatowe, posterowe i terenowe.

Termin przesłania streszczeń referatów i posterów oraz referatów zamawianych mija 30 kwietnia 2019 r. Do 15 maja 2019 r. trzeba przesłać zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenia opłaty za udział w Zjeździe.

Więcej informacji: Cyrkularz I

 

logo ptg        loga zjazd pte