Kolejne arkusze Mapy Geośrodowiskowej dostępne w internecie

Kolejna partia opracowanych arkuszy drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 została udostępniona w internecie.  W formie plików JPG można pobrać 211 arkuszy planszy "A" i 211 arkuszy planszy „B” tej mapy.

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG.

mgs 1


Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Mapa Geośrodowiskowa Polski II 1:50000 (MGŚP II) - skorowidz" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe (opis we wcześniejszym biuletynie). Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Zobacz: Biuletyn CBDG