Geologia mocnym wsparciem dla rozwoju gruntowych pomp ciepła

Forum Pomp Ciepła to coroczne spotkania skupiające inwestorów, wykonawców i potencjalnych klientów zainteresowanych alternatywnymi rozwiązaniami grzewczymi. Oprócz aspektu biznesowego, ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń między specjalistami. Ponieważ znajomość budowy geologicznej jest kluczowa w projektowaniu systemów gruntowych pomp ciepła na wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Mimo, że inwestycje tego typu wymagają sporych nakładów finansowych, gruntowe pompy ciepła znajdują w Polsce wielu zwolenników. Z pewnością wpływ na taką sytuację, ma wygoda i bezpieczeństwo urządzenia, jego mała awaryjność, fakt, że nie wymaga obsługi, no i to, że praktycznie można je instalować wszędzie.

No właśnie - czy w każdych warunkach geologicznych instalacja gruntowych pomp ciepła jest możliwa, bezpieczna dla środowiska i opłacalna ekonomicznie? Takie pytania najczęściej kierowano do ekspertów PIG - PIB. O ile nie czuliśmy się fachowcami, by odpowiadać na ostatnie ze wskazanych pytań, na dwa pierwsze udzielaliśmy profesjonalnych porad. Mając do dyspozycji największy w Polsce zasób danych geologicznych – Centralną Bazę Danych Geologicznych – z profilami otworów wiertniczych i mapami geologicznymi „od ręki” udzielaliśmy porad i wyjaśnialiśmy zależność powodzenia inwestycji od budowy geologicznej.

forum pomp ciepla1

Stoisko ekspozycyjne PIG-PIB zostało zorganizowane w ramach specjalnej strefy zwanej Pasażem Energetycznym. Ideą pasażu jest szeroki dostęp do profesjonalnego zaplecza merytorycznego i produktowego dla klientów zainteresowanych kompletnymi systemami energooszczędnymi. PIG-PIB od kilku lat aktywnie współpracuje z organizatorem Pasażu – redakcją GLOBENERGIA

Wykorzystując czytelne dla odbiorców nie będących geologami infografiki, a także mapy potencjału geotermalnego wyjaśnialiśmy kluczowe znaczenie informacji geologicznej w procesie projektowania systemów geotermii niskotemperaturowej wykorzystujących otworowe wymienniki ciepła. Wyjaśnialiśmy, że tylko dzięki rzetelnej wiedzy o budowie geologicznej podłoża (rodzaju skał i ich przewodności cieplnej) inwestor, może dobrać optymalną liczbę wierceń i w wielu przypadkach, kiedy warunki geologiczne są korzystne, zmniejszyć nakłady finansowe na wykonanie sytemu geotermalnego. W efekcie uzyskuje się wtedy szybszy czas zwrotu inwestycji. A zatem informacja geologiczna może mieć kluczowe znaczenie w ogólnym rachunku ekonomicznym dla osób, które zdecydują się na wymianę starych, zatruwających środowisko instalacji grzewczych na nowe, energooszczędne i niskoemisyjne rozwiązania.

forum pomp ciepla3

Eksperci PIG-PIB odpowiadali na liczne pytania osób zainteresowanych płytką geotermią

O ile zasoby CBDG robiły na odwiedzających nasze stoisko duże wrażenie, to jednak proste w odbiorze mapy potencjału geotermalnego, okazały się strzałem w 10. Pierwsza taka mapa, która została opracowana dla rejonu Zgorzelca (w ramach projektu TransGeoTherm) oraz informacja, że w trakcie realizacji są kolejne mapy – dla Krakowa i Wałbrzycha (realizowane w ramach projektu GEOPLASMA CE) – dały nadzieję, że planowanie instalacji gruntowych pomp ciepła, może być dużo być prostsze i efektywniejsze.

forum pomp ciepla7

Eksperci PIG-PIB prezentują zasoby danych geologicznych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych

forum pomp ciepla2


forum pomp ciepla6

Ekspert Grzegorz Ryżyński opowiadał o projektach realizowanych przez PIG-PIB związanych z płytką geotermią

Stałym punktem Forum Pomp Ciepła była sesja poświęcona różnym aspektom związanymi z gruntowymi pomp ciepła. Dyskusja dotyczyła spraw technicznych, prawnych, a także geologii. Grzegorz Ryżyński z PIG-PIB przybliżył publiczności mapy potencjału geotermalnego, które mogą być wsparciem dla lokalnego rozwoju gruntowych pomp ciepła.

forum pomp ciepla4

Sesja zgromadziła liczne grono słuchaczy. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się prawie 300 osób

forum pomp ciepla5

Prezentację pt. "Mapy potencjału geotermalnego wsparciem dla lokalnego rozwoju gruntowych pomp ciepła" przedstawił Grzegorz Ryżyński

logo nfosgw dofinansowanieUdział PIG-PIB jako wystawcy został zorganizowany w ramach tematu Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej i został sfinansowany ze środków NFOŚiGW.

 


Tekst: Anna Bagińska, Grzegorz Ryżyński

Zdjęcia: Anna Bagińska

  pdf Prezentacja "Mapy potencjału geotermalnego wsparciem dla lokalnego rozwoju gruntowych pomp ciepła" (2.63 MB)

Więcej informacji:

Projekt TransGeoTherm
Projekt GEOPLASMA CE