Żegnamy dr. Piotra Ziółkowskiego

Nie żyje dr Piotr Ziółkowski, kierownik Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej.

ziolkowski nekrolog


Był doktorem nauk geologicznych, wieloletnim pracownikiem i wykładowcą Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku kierował Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, zlokalizowanym w nieczynnym kamieniołomie Rzepka w Korzecku w gminie Chęciny. Był także jego współtwórcą - pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego do spraw budowy obiektu.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 marca 2019 r. o godz. 12:15 w kościele p.w. Błogosławionej Anieli Salawy przy ul. Wilczej w Olsztynku