Trzęsienie ziemi w Turcji

20 marca 2019 r. o godzinie 6:34:28 czasu UTC w południowo-zachodniej Turcji miało miejsce silne trzęsienie ziemi. Ognisko wstrząsu zlokalizowane było 49 km na południowy-wschód od miasta Denizli, na głębokości 5 km (według danych Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute) w punkcie opisanym współrzędnymi: 37.43N, 29.44E. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M5.7.

Był to najsilniejszy wstrząs sejsmiczny zanotowany w tym regionie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Brak jest informacji o ofiarach śmiertelnych, wstrząsy doprowadziły jednak do znacznych szkód materialnych i poważnych zniszczeń budynków.

lokalizacja trzesienia turcja

Lokalizacja trzęsienia w Turcji 20.03.2019, godz. 06:34:28 (UTC) zarejestrowanego w bazie European Mediterranean Seismological Centre - EMSC (dane EMSC)

magnituda turcja 21.03

Zjawiska sejsmiczne w rejonie zachodniej Turcji zanotowane w okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. od 20.03.2018 do 20.03.2019 (dane EMCS)

parametry turcja 21.03

Parametry zjawiska sejsmicznego w Turcji z dnia 20.03.2019 r. (wyciąg z bazy danych National Earthquake Information Center - NEIC)

Miejsce, w którym zanotowano trzęsienie ziemi znajduje się w rejonie występowania dość częstych, w tym dużych, zjawisk sejsmicznych. Głębokość i zrzutowy mechanizm jest charakterystyczny dla tej części Turcji. Wstrząsy są skutkiem rozładowywania naprężeń spowodowanych kolizją Płyty Afrykańskiej z Anatolijską. 

W ciągu 24 godzin przed momentem głównego wstrząsu w rejonie tym wystąpiło 12 wstrząsów poprzedzających, o magnitudach od M1.4 do M3.6. W następnych 24 godzinach od wystąpienia wstrząsu głównego w bezpośrednim sąsiedztwie jego epicentrum stacje tureckich służb obserwacyjnych zarejestrowały aż 263 następcze zjawiska sejsmiczne o magnitudach od M1.1 do M4.5.

lokalizacje epicentrum turcja

Lokalizacje epicentrum wstrząsu głównego z dnia 20.03.2019, godz. 06:34:28 z rejonu Yenikoy-Acipayam (Denizli) w Turcji oraz lokalizacja epicentrów wstrząsów poprzedzających i następczych w ciągu 24 godzin przed i po wstrząsie głównym (oprac. PSG na podst. danych Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute – Stambuł, Turcja, mapa bazowa – ESRI)

Ogółem w ciągu 48 godzin w rejonie tym wystąpiło 275 wstrząsów sejsmicznych. Większość zdarzeń (74.5%) posiadało magnitudę poniżej progu odczuwalności M≤2.5.

magnituda 48 turcja

Statystyka zdarzeń sejsmicznych zarejestrowanych w ciągu 48 godzin, w okresie od 19.03.2019, godz. 06:34 (UTC) do 21.03.2019, godz. 06:40:00 (UTC) w rejonie Yenikoy-Acipayam (Denizli) w Turcji

sejsmogramy turcja 21.03

Przykład zapisu trzęsienia ziemi w Turcji, 20.03.2019, godz. 06:34:28 (UTC) zarejestrowanego w sieci PSG_SEJS_NET w stacjach w Hołownie (PG14) i w Dziwiu (PG15) należących do Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Centrum Geozagrożeń
Projekt: Monitoring Geodynamiczny Polski

Notatkę przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń oraz Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna:
Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski, Maja Kowalska