PIG-PIB na IV Konferencji "Budownictwo Podziemne"

W dniach 2 - 4 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbyła się IV Konferencja "Budownictwo Podziemne". Tematem przewodnim były konstrukcje podziemne, w tym coraz bardziej powszechne tunele komunikacyjne. Duże zainteresowanie „chowaniem” infrastruktury (szczególnie transportowej) pod ziemią towarzyszy coraz szybszemu rozwojowi miast i ich gęstej zabudowie oraz wymogami ochrony środowiska. W trakcie tegorocznego spotkania uczestnicy przedstawili wiele możliwości wykorzystana przestrzeni podziemnej w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W wydarzeniu wzięli udział eksperci z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Konferencja zgromadziła liczne grono inwestorów, projektantów, wykonawców, dostawców technologii, sprzętu i materiałów budowlanych, a także przedstawicieli świata nauki, zajmujących się realizacją budowli podziemnych. Podczas konferencji przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wzięli udział w sesji referatowej i panelu dyskusyjnym, obsługiwali stoisko promocyjne oraz zaprezentowali ofertę wydawniczą PIG-PIB.

budownictwo podziemne1

IV Konferencja „Budownictwo Podziemne” w Krakowie. Fot. Quality Studio

Program konferencji podzielony został na 5 bloków tematycznych. Podczas sesji I przedstawione zostały „wielkie projekty”. W trakcie sesji II omówiono realizację tuneli komunikacyjnych, w tym budowę metra w Warszawie. Tematem sesji III były rozwiązania i możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej. Podczas sesji IV prelegenci omawiali monitorowanie drgań w wykopach, natomiast w ostatniej, V sesji, skupiono się na zabezpieczeniach przeciwpożarowych oraz wentylacji obiektów podziemnych.

W nawiązaniu do budowy metra referat wygłosiła dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Przekonywała, jak ważne dla rozwoju transportu podziemnego są Bazy Danych Geologiczno - Inżynierskich (BDGI - atlasy.pgi.gov.pl), prowadzone przez PIG – PIB. Ich przydatność do wstępnej oceny warunków budowlanych została przedstawiona na przykładzie Krakowa, gdzie planowana jest budowa metra.

budownictwo podziemne2

Dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

O przyszłości wykorzystania przestrzeni podziemnej w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie metra w Singapurze mówił Sebastian Szafarczyk (ARUP). To azjatyckie miasto - państwo jest jednym z najlepszych wzorców dla innych krajów, chcących rozwijać się w zrównoważony sposób. Prelegent podkreślał, jak istotne w rozwoju miasta jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzeni podziemnej.

Budowę tuneli i towarzyszące im wyzwania przedstawili prelegenci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) – prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś oraz prof. dr hab. inż. Marek Cała. Omówili budowę tuneli kolejowych w warunkach fliszu karpackiego oraz problemy przy budowie tunelu na zakopiańskiej trasie S7.

Trudności realizacyjne przy budowie tuneli znane są również Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przedstawicielka krakowskiego oddziału Dyrekcji, Izabela Furtak, opowiadała o trzech tego typu obiektach: dwunawowym tunelu pod Małym Luboniem w ciągu tzw. Zakopianki (droga ekspresowa S7) oraz dwóch obiektach, które powstaną w ramach budowy S52 – Północnej Obwodnicy Krakowa.

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się referat dotyczący jednej z największych inwestycji kolejowych w Łodzi, gdzie powstaje tunel średnicowy o całkowitej długości 7,5 km. O inwestycji mówił Dymitr Petrow - Ganew z firmy Herrenknecht AG, która produkuje i dostarcza maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine), wykorzystywane do drążenia dwutorowego tunelu. Warto dodać, że tarcze wykorzystane do drążenia tuneli będą miały średnicę 13,04 metra, będą to zatem największe maszyny biorące udział w budowie tuneli w Polsce.

Tarcze TMB w Polsce wykorzystane zostały także podczas budowy warszawskiego metra. Plan jego rozwoju został przedstawiony przez prezesa spółki zarządzającej stołeczną siecią – dr inż. Jerzego Lejka (Metro Warszawskie sp. z o.o.).

O wpływie głębokich wykopów na przemieszczanie się obiektów położonych w sąsiedztwie mówiła dr inż. Monika Mitew - Czajewska (Politechnika Warszawska). Zwróciła uwagę, że przemieszczenia są zależne od rodzaju obiektu, rozmiaru wykopu, odległości obiektu od ściany wykopu i jego położenia względem docelowego dna wykopu.

Dr inż. Paweł Przybysz (Politechnika Warszawska) przedstawił referat o możliwościach prognozowania przemieszczeń podłoża gruntowego. Podkreślił, że zakres badań geotechnicznych powinien objąć nie tylko teren projektowanej inwestycji, ale także obszar, na który może oddziaływać. Do takich analiz można wykorzystywać Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich.

Podczas sesji IV przedstawiony został monitoring drgań. Prelegenci, w tym m.in. prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła (Politechnika Krakowska) oraz Seweryn Bodus (Warbud S.A.), przedstawili wyzwania związane z realizacją głębokich wykopów oraz użytkowaniem przestrzeni podziemnej.

Każda sesja tematyczna zakończona była panelem dyskusyjnym z udziałem prelegentów. Panel dyskusyjny pt. Zagospodarowanie przestrzeni podziemnej – od możliwości do rozwiązań moderował dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska). W dyskusji wzięli udział: Dymitr Petrow - Ganew i Paweł Kraciuk z firmy Herrenknecht AG, dr inż. Monika Mitew - Czajewska z Politechniki Warszawskiej, Paweł Mróz (COVER), dr inż. Maciej Ochmański z Politechniki Śląskiej, dr inż. Paweł Przybysz (Politechnika Warszawska), dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB oraz uczestnicy konferencji. Dyskusja była długa i emocjonująca. Pytania dotyczyły głównie aspektów praktycznych, w tym możliwości wykorzystania tarcz TBM do drążenia tuneli we fliszu karpackim, prowadzenia inwestycji w gęstej zabudowie miejskiej, doboru modelu zachowania się podłoża budowlanego i jego parametrów do obliczeń numerycznych, zastosowania nowoczesnych technologii uszczelniania w tunelach drążonych tarczami TBM.

budownictwo podziemne3

Panel dyskusyjny Zagospodarowanie przestrzeni podziemnej – od możliwości do rozwiązań. Fot. Quality Studio

Uczestnicy konferencji brali udział nie tylko w ciekawych sesjach oraz panelach dyskusyjnych, ale także nawiązywali nowe relacje biznesowe. W strefie wystawienniczej na gości czekali przedstawiciele m.in. Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

budownictwo podziemne4

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. IV Konferencja „Budownictwo Podziemne” – strefa wystawiennicza. Fot. Quality Studio

budownictwo podziemne5

Rozmowy kuluarowe. IV Konferencja „Budownictwo Podziemne” – strefa wystawiennicza. Fot. Quality Studio

Więcej informacji o Bazie Danych geologiczno-Inżynierskich można znaleźć na stronie internetowej: atlasy.pgi.gov.pl

 

Dostęp do danych poprzez strony internetowe: atlasy.pgi.gov.pl, geologia.pgi.gov.pl, geolog.pgi.gov.pl

 

Tekst: Anna Stawicka na podstawie materiałów własnych oraz inzynieria.com
Współpraca: Anita Starzycka

Zdjęcia: Quality Studio, inzynieria.com

 

logo nfosgw dofinansowanie Stoisko PIG-PIB zostało zorganizowane w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej