Kolejne arkusze Mapy Hydrogeologicznej są już dostępne w internecie

228 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny – Występowanie i hydrodynamika zostało udostępnionych w internecie, w formie plików JPG. Łącznie dostępnych jest już 922 arkuszy tej mapy.

Mapa zbiorcza MHP PPW – Występowanie i hydrodynamika zawiera następujące informacje:

  • identyfikacja pierwszego poziomu wodonośnego (rodzaj i stratygrafia PPW) z podziałem na jednostki hydrodynamiczno - geomorfologiczne,
  • hydrodynamika PPW wraz z charakterystyką zwierciadła wód podziemnych,
  • głębokość występowania PPW,
  • obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW w wyniku działań antropogenicznych,
  • związek hydrauliczny wód podziemnych z powierzchniowymi.

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy wszystkich map hydrogeologicznych możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG i GEOLOGIA.

Użytkownicy po zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe. Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Zapraszamy także do skorzystania z przeglądarki mapowej - Geoportal e-psh.Źródło: CBDG