Wystawa "Zasoby surowcowe w Polsce" zaprezentowana w Sejmie RP

Polska zajmuje istotne miejsce w Europie w zakresie odkryć i badań nad surowcami, w związku z powyższym z inicjatywy Pana Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa zorganizowano wystawę poświęconą polskim bogactwom naturalnym.

Ekspozycja stała się okazją do prezentacji w sposób uogólniony i przystępny wiedzy merytorycznej, aktualnych trendów oraz cennych informacji na temat najważniejszych dla polskiej gospodarki surowców tj. siarki, miedzi, gazu ziemnego czy węgla kamiennego oraz brunatnego. Dodatkowym elementem wystawy są okazy polskich surowców oraz ich zdjęcia wykonane pod mikroskopem.

wystawa sejm

W uroczystym otwarciu w dniu 15 maja 2019 r. udział wzięli posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, eksperci zajmujący się tematyką surowcową oraz dziennikarze.

wystawa sejm1

W liście skierowanym do przybyłych Gości Marszałek Sejmu Marek Kuchciński napisał:

- Przekonany jestem, że wielu zwiedzających po raz pierwszy będzie miało możliwość przypatrzenia się z bliska wydobytym minerałom, a także poznania genezy i pochodzenia ważnych zasobów geologicznych. Wszak Polska słynie z surowców mineralnych i ma już trwałe miejsce w światowym dziedzictwie geologiczno - górniczym. To wspaniałe dziedzictwo winno być dla nas powodem do wielkiej dumy.

wystawa sejm2

Wystawa była dostępna dla odwiedzających w gmachu głównym Sejmu RP (I piętro), w dniach 13 -17 maja 2019 r., a następnie została przeniesiona do Ministerstwa Środowiska.

Zdjęcia: Marta Marchlewska/Kancelaria Sejmu

Galeria zdjęć