Rysują się dobre perspektywy współpracy z mongolską służbą geologiczną

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Mongolii (Supporting SME development policies in Mongolia) to temat warsztatów, które odbyły się w dniach 2 - 3 kwietnia 2019 r. w Ułan Bator. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, w tym Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB ds. badań i rozwoju prof. dr hab. Przemysław Borkowski, Kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Beata Wołczuk oraz prof. dr hab. Antoni Wójcik i Rafał Sikora z Centrum Geozagrożeń.

W przeddzień warsztatów OECD, tj. 1 kwietnia, odbyło się spotkanie delegacji PIG - PIB z Enkhjargal Mijiddorj, wiceszefem mongolskiej Agencji Zasobów Mineralnych i Ropy Naftowej (MRPAM) w Ułan Bator. Celem rozmów było podsumowanie dotychczasowej współpracy i omówienie potencjalnych kierunków współdziałania między Instytutem a mongolską służbą geologiczną.

Podczas warsztatów OECD, w panelu Poland – Mongolia Investment Panel, prof. Przemysław Borkowski zaprezentował najważniejsze informacje o Instytucie, jego strukturze i profilu działalności. Z kolei prof. Antoni Wójcik i mgr Rafał Sikora przedstawili dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia polskich geologów w Mongolii. W toku dyskusji wskazane zostały możliwe obszary dalszej współpracy służb geologicznych obu krajów.

20190403 152527

Delegacja Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB podczas rozmów o współpracy polsko - mongolskiej

Ponadto, na zaproszenie polskiego MSZ prof. P. Borkowski wziął udział w spotkaniu p. Davaasuren Damdinsuren, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mongolii.

Udział w warsztatach OECD umożliwił prezentację PIG - PIB przedstawicielom instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie Mongolii. Przedstawione doświadczenia polskich geologów na terenie Mongolii oraz perspektywy dalszej współpracy zostały pozytywnie przyjęte przez uczestników warsztatów. Podkreślono istotę współpracy w dziedzinie geologii w aspekcie naukowym i poszukiwań surowców oraz perspektywy, jakie stwarza ona dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Mongolii. Jako przykład pozytywnych rozmów na temat współpracy wskazano propozycję rozpoczęcia projektu badawczego w górach Khasagt.