Geologia dla drogownictwa - PIG-PIB na Targach AUTOSTRADA POLSKA

W dniach 14-16 maja 2019 odbyły się jubileuszowe XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA, które jak co roku zgromadziły kilkuset wystawców z kraju i z zagranicy. W tym roku Instytut był jednym z patronów wydarzenia.

Targi Autostrada Polska w Kielcach to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Ponieważ powodzenie każdej inwestycji drogowej, i nie tylko, w znacznej mierze zależy od geologii, na targach nie mogło zabraknąć zespołu geologów inżynierskich z PIG-PIB. Prezentowaliśmy opracowane specjalnie dla branży nowe wytyczne dla badań podłoża budowlanego, dzięki którym rozpoznanie gruntu pod obiekty drogowe będzie dokładniejsze i znacznie bardziej rzetelne niż dotychczas.

autostrada9

Stoisko PIG - PIB czeka na odwiedzających z ofertą w zakresie geologii inżynierskiej oraz prezentacją dotyczącą baz danych geologicznych

Na stoisku ekspozycyjnym prezentowaliśmy szeroką ofertę Instytutu w zakresie geologii inżynierskiej oraz nasze zasoby informacyjne, w tym m.in. Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) zawierającą największy i unikatowy w Polsce zbiór cyfrowych danych o warunkach budowlanych na terenie Polski. Przedstawiliśmy także aplikację GeoLOG, która wspomaga w rozpoznaniu podłoża w procesie inwestycyjnym i zarządzaniu przestrzenią podziemną.

autostrada1

Pracownicy PIG-PIB promują projekt "RID - Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie" oraz zachęcają do korzystania z ogólnodostępnych baz danych geologiczno-inżynierskich

Targom, jak co roku, towarzyszyły liczne seminaria i konferencje dotyczące problemów i wyzwań przy inwestycjach drogowych. I tutaj nie mogło zabraknąć ważnego głosu geologów z PIG-PIB. Dr Edyta Majer podczas konferencji naukowo-technicznej pt. „Innowacje w drogownictwie” zaprezentowała referat dotyczący nowych wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, które stanowią kompendium wiedzy w zakresie metodyki i stosowania aktualnie dostępnych metod badawczych i procedur postępowania dla właściwego dokumentowania podłoża budowlanego i monitorowania jego stanu w drogownictwie.

autostrada8

Dr Edyta Majer przedstawia referat podczas konferencji pt. „Innowacje w drogownictwie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach, Świętokrzyski Klub Drogowca, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad-Odział w Kielcach i Targi Kielce

Miłym akcentem uroczystej gali było wręczenie jubileuszowych nagród. Okolicznościowe wyróżnienie przypadło także dla Instytutu, który tydzień wcześniej obchodził jubileusz 100-lecia. Życzenia na kolejne owocne w sukcesy lata, wyrazy uznania odebrał dr Sylwester Salwa - dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

autostrada3

Przedstawiciele firm i instytucji z jubileuszowymi nagrodami

autostrada4

Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB dr Sylwester Salwa z upominkiem z okazji jubileuszu 100-lecia powołania Państwowego Instytutu Geologicznego

autostrada6

Gratulacje dla Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB z okazji jubileuszu

logo nfosgw dofinansowanie Udział PIG-PIB jako wystawcy w XXV Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA został zrealizowany w ramach tematu: Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej, i został sfinansowany ze środków NFOŚiGWTekst: Kamil Wasilewski, Anna Bagińska
Zdjęcia: Anna Stawicka