PIG-PIB na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Europejski Kongres Gospodarczy jak co roku przyciągnął do Katowic przedstawicieli świata biznesu z Polski i z zagranicy. Tematyka wielu paneli dyskusyjnych dotyczyła różnych dziedzin geologii w aspekcie rozwoju takich sektorów gospodarki jak: górnictwo, energetyka, gospodarowanie wodą, a także ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB był partnerem sesji panelowej pt. „Nowe zastosowanie węgla”, a także organizatorem wystawy pt. „Geologia dla dynamicznego rozwoju gospodarczego”.

W dniach 13–15 maja 2019 r. w Katowicach odbył się XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC). Ta największa impreza biznesowa Europy Centralnej jest organizowana przez Grupę PTWP SA. Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) i katowicki Spodek. Kongres odwiedziło przez trzy dni ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy oraz Azji, Afryki i obu Ameryk. Byli wśród nich politycy europejscy, ministrowie rządów, prezesi największych korporacji, twórcy start-upów, naukowcy i eksperci oraz przedsiębiorcy, inwestorzy i menedżerowie. Odbyło się ponad 150 sesji tematycznych, w których udział wzięło ponad 1000 prelegentów. Obrady kongresu na bieżąco relacjonowało ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów z całego świata.

ekg1

XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Państwowy Instytut Geologiczny wziął aktywny udział kongresie, jako partner sesji panelowej „Nowe zastosowanie węgla” oraz prezentując wystawę pt. „Geologia dla dynamicznego rozwoju gospodarczego”. Ekspozycja przedstawiła działania Instytutu dla budownictwa i infrastruktury, Smart City, odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodnej, morskiej energetyki wiatrowej oraz energetyki i poprawy bezpieczeństwa kopalń węgla kamiennego (w tym, nominowany do nagrody „Teraz Polska”, projekt Gilowice).

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był Jerzy Dudała, dziennikarz Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł, udział wzięli: senator RP Adam Gawęda, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGNiG SA Łukasz Kroplewski, dyrektor Głównego Instytutu Górniczego prof. Stanisław Prusek, wiceprezes zarządu JSW Innowacje SA Jacek Srokowski oraz prof. Marek Ściążko z AGH i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Tematami wiodącymi panelu dyskusyjnego były następujące zagadnienia:

  • włókna węglowe – zalety, popularyzacja, perspektywy zapotrzebowania,
  • węgiel jako źródło czystego paliwa – technologie, doświadczenia, prognozy,
  • wykorzystanie wodoru w ogniwach paliwowych – potencjał z punktu widzenia energetyki, górnictwa i bezpieczeństwa energetycznego,
  • pozyskanie i wykorzystanie metanu towarzyszącego wydobyciu węgla,
  • inne technologie i alternatywne zastosowania węgla – pilotaże, inwestycje, szanse komercjalizacji.

ekg5

Paneliści sesji panelowej Nowe zastosowanie węgla; pierwszy z lewej dr Janusz Jureczka z PIG-PIB; Fot. Michał Rolka

Senator Gawęda zwrócił uwagę, że mówiąc o przyszłości węgla trzeba pamiętać o otoczeniu prawnym, głównie europejskim, które kształtuje bardzo surowe i nieprzychylne realia dla branży, oparte o politykę klimatyczną. - Przyszłość węgla to przyszłość nowych, dopasowanych technologii – podkreślił Gawęda. Jako przyszłościowe technologie wymienił – oprócz modernizacji bloków energetycznych w oparciu o najnowsze technologie oraz – wprowadzania kogeneracji i poligeneracji – zgazowanie węgla, produkcję gazu syntezowego, produkcję wodoru z gazu koksowniczego oraz zagospodarowanie metanu z kopalń, w tym również wydobycie metanu ze złóż węgla przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej.

Paneliści z PIG-PIB i PGNiG Janusz Jureczka oraz Łukasz Kroplewski prezentowali bardzo optymistyczne wyniki pierwszego etapu programu Geo-Metan (projekt Gilowice), którego celem jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej. Eksperci podkreślali, że rocznie, podczas eksploatacji węgla w polskich kopalniach, wydziela się ok. 950 mln m3 metanu, z czego jedynie jedna czwarta zostaje zagospodarowana. W świetle planowanej polityki energetycznej Polski węgiel kamienny z krajowych zasobów będzie nadal – przez wiele lat – głównym paliwem dla elektroenergetyki. Obecnie prawie wszystkie kopalnie GZW eksploatują węgiel w warunkach metanowych; większość z nich, ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji musi prowadzić odmetanowanie. W nadchodzących latach problem wysokiej metanowości kopalń będzie narastał ze względu na zwiększanie głębokości eksploatacji i związaną z tym wyższą metanonośność udostępnianych pokładów węgla. Zdaniem Janusza Jureczki sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przedeksploatacyjne wydobycie metanu, na kilka-kilkanaście lat przed ich planowaną eksploatacją. Przemysłowe ujęcie metanu z pokładów węgla pozwoli na zwiększenie wydobycia krajowego gazu ziemnego o ok. 1–1,5 mld m3 rocznie. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej technologii wierceń horyzontalnych oraz rozwojowi metod intensyfikacji ujęcia metanu, w tym szczelinowania hydraulicznego.

ekg4

„Ujęcie przedeksploatacyjne poprawi bezpieczeństwo i rentowność kopalń, a także – co bardzo istotne – ograniczy jego emisję do atmosfery. Pod względem ekonomicznym projekt Geo-Metan oceniam ze spokojnym optymizmem” – mówił dyrektor Janusz Jureczka (drugi z lewej); Fot. Michał Rolka

Eksperci zgodnie podkreślali, że metan z pokładów węgla jest cennym surowcem, którego zagospodarowujemy tylko niewielką część. Jego efektywnym wykorzystaniem w kierunku zwiększenia krajowej produkcji gazu jest zainteresowane Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Możliwe to będzie dzięki współpracy ze spółkami węglowymi. Niebawem PGNiG rozpocznie wiercenia na podstawie umowy z Polską Grupą Górniczą. – Kończymy negocjacje z Tauronem, zaprosiliśmy do współpracy też Jastrzębską Spółkę Węglową. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł powiedzieć, że PGNiG zajmuje się biznesowo wydobyciem metanu z węgla – zapowiadał Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju. Państwowy Instytut Geologiczny jest partnerem naukowym PGNiG SA w realizacji kolejnego etapu wieloletniego programu Geo-Metan.

ekg10

Sesja panelowa „Nowe zastosowanie węgla” cieszyła się dużym zainteresowaniem; Fot. PTWP

ekg6

Pamiątkowe zdjęcie pracowników PIG-PIB na tle wystawy pt. Geologia dla dynamicznego rozwoju gospodarki. Fot. Michał Rolka

ekg7

Wystawa pt. „Geologia dla dynamicznego rozwoju gospodarczego”.

ekg9

Plansza poświęcona projektowi "Gilowice"

Tekst: Katarzyna Strzemińska
Zdjęcia: Michał Rolka, PTWP

logo nfosgw dofinansowanie Udział PIG-PIB w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym został zrealizowany w ramach tematu: Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej, i został sfinansowany ze środków NFOŚiGW.