Finał regionalny konkursu "Nasza Ziemia" w Oddziale Karpackim PIG-PIB

15 maja 2019 r. w siedzibie Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie odbył się regionalny finał jubileuszowej XX edycji konkursu geologiczno-środowiskowego ”Nasza Ziemia- środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, rozgrywanego w tym roku pod hasłem „Potęga żywiołów Ziemi.”  W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i podkarpackiego.

Na konkurs wpłynęło 811 prac, w tym 653 prace plastyczne i 158 pisemnych. Na godzinę przed główną uroczystością do Oddziału Karpackiego PIG-PIB przybyli uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej, III klasy gimnazjum oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Czekał na nich testowy egzamin ze znajomości geologii, którego wyniki decydowały o kolejności miejsc na podium półfinałowym i pozwoliły wyłonić laureatów wielkiego finału.  

Po zakończeniu testu przybyłych gości przywitał Dyrektor Oddziału Karpackiego Leszek Jankowski. Podkreślił rolę i udział Państwowego Instytutu Geologicznego w upowszechnianiu nauk geologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację tego typu przedsięwzięć.

15maj2019final

Prezentacja konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

W tym roku swoje wsparcie w formie patronatu i sponsoringu udzieliły nam: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Zarząd Kopalni Bochnia sp. z o.o., Zarząd Term w Szaflarach, PGNiG Oddział w Sanoku, firma Airly sp. z o.o.,  Babiogórski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Krakowski Oddział PTG, NSZZ „Solidarność” przy Oddziale Karpackim. Swoje nagrody przyznali także: dyrektor i wicedyrektor Oddziału, dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, organizatorzy konkursu oraz pracownicy naszego Instytutu.

naszzaiemiaok1

Finał regionalny konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie

W konkursie plastycznym przyznano łącznie 35 nagród. Były to nagrody sponsorów (22 nagrody) i nagrody regulaminowe (3 nagrody główne i 10 wyróżnień) przyznane przez jury konkursowe, któremu przewodniczył dziekan Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP dr hab. Witold Stelmachniewicz.

W konkursie plastycznym zwyciężyła praca uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej im. M. Langiewicza w Goszczy Justyny Jungiewicz pt. „Złudna potęga miasta (tsunami).”

rys.justyna jungiewicz

Zwycięska praca - „Złudna potęga miasta (tsunami)"  autorstwa Justyny Jungiewicz ze Szkoły Podstawowej im. M. Langiewicza w Goszczy

Pierwsze miejsce w kategorii wiedzy teoretycznej w grupie wiekowej młodszej obejmującej uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum zajęła Adrianna Paw, uczennica III klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie. W grupie szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła uczennica klasy drugiej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. S.Wyspiańskiego w Krakowie – Amelia Marchewczyk.

nasi laureaci

Dyrektor Oddziału Karpackiego Leszek Jankowski oraz laureatki konkursu: Justyna Jungiewicz, z tyłu Adrianna Paw, z prawej w okularach Amelia Marchewczyk

Laureaci finału regionalnego będą brali udział w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 29-31 maj 2019 w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Po uroczystości uczestnicy pozowali do pamiątkowego zdjęcia w auli głównej Oddziału Karpackiego i zostali zaproszeni na mały poczęstunek.

naszzaiemiaok2

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom finału regionalnego i zapraszamy do udziału w XXI edycji konkursu w roku 2020!

rys.bartosz niebylski

Praca Bartosza Niebylskiego ze Szkoły Podstawowej w Orłach (podkarpackie), zdobywcy II miejsca

rys.kamil szybinski

Praca Kamila Szybińskiego ze Szkoły Podstawowej w Staniątkach (małopolskie), zdobywcy III miejsca

Tekst: Małgorzata Garecka

Galeria zdjęć

 

logo nfosgw dofinansowanie Konkurs "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" organizowany jest w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz jest finansowany ze środków NFOŚiGW.