Finał regionalny konkursu "Nasza Ziemia" we Wrocławiu

14 maja 2019 r. poznaliśmy laureatów zmagań półfinałowych z Dolnego Śląska i Wielkopolski w organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB konkursie geologicznym „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. 

Majowy wtorek w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB pozornie rozpoczął się jak zwykle, jednak już po godzinie 10 zaczęli do nas tłumnie przybywać laureaci finału regionalnego konkursu geologicznego z cyklu „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Hasło tegorocznych zmagań roku to „Potęga żywiołów Ziemi”. Na Konkurs przysłano 600 prac plastycznych i blisko 150 prac pisemnych. Zgodnie z regulaminem mogliśmy uhonorować jednie niewielką część autorów prac. W pracach jury plastycznej części Konkursu uczestniczył i służył fachowymi radami artysta rzeźbiarz – Kamil Niewiński, dwukrotny laureat naszego Konkursu w latach 2006 i 2007.

Uczestnicy konkursu

Pierwsi przybyli uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w teście wiedzy geologicznej. Jego wyniki zadecydowały o zdobytym miejscu. Mimo, że wielu laureatów okazywało niepokój przed testami, poradzili sobie dobrze. Sporym zainteresowaniem uczestnicy konkursu obdarzyli „geologię praktyczną” – czyli rozpoznawanie okazów skał, minerałów i skamieniałości.

Gdy jury sprawdzało ich testy, uczestnicy konkursu wiedzy wzmacniali się drobnym poczęstunkiem, a jednocześnie przybywało gości – do Instytutu przychodzili młodsi uczniowie – laureaci plastycznej części Konkursu.

Uroczystość ogłoszenia wyników rozpoczął zastępca dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB Karol Zawistowski, który przywitał licznie zgromadzonych uczestników, ich rodziców i nauczycieli. Gość z Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Waldemar Sroka – przedstawił prezentację z wyprawy Studenckiego Koła Naukowego Geologów do Turkmenistanu, której wszyscy obecni na sali, bez względu na wiek, wysłuchali z wielkim zainteresowaniem. Ciekawostki o tym pustynnym kraju niewątpliwie ubarwiły wrocławską uroczystość.

Wręczanie nagród rozpoczęto od najmłodszych uczestników. W konkursie plastycznym zwyciężyła Karolina Pazoła ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie, a jej nauczycielem wspierającym przygotowanie pracy konkursowej była Pani Raisa Zalesińska. Kolejna grupa laureatów – to uczniowie biorący udział w konkursie wiedzy. W tzw. kategorii młodszej I miejsce zdobył Marcel Mendocha ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim, uczeń Pana Krzysztofa Mareckiego. Natomiast w kategorii starszej zwyciężył pochodzący z Trzebienia k. Bolesławca uczeń Technikum Gazownictwa w Zielonej Górze – Wojciech Faltyn, którego w przygotowaniach do Konkursu wspierała Pani Beata Cichowlas-Poleszak.

Wręczanie nagród laureatom konkursu

Dzięki przychylności Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geologicznego autorzy najlepszych prac pisemnych otrzymali dodatkowe wyróżnienia. Okazało się, że autorzy najciekawszych prac pisemnych także najlepiej napisali testy – co sprawiło ogromną satysfakcję jury oceniającemu prace przysłane na Konkurs.

nasza ziemia wroclaw189

Część jury konkursu

Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu wszystkich nagród przyszła pora na relaks, rozmowy z uczestnikami Konkursu, zawieranie nowych znajomości i oczywiście – wzmocnienie się smaczną pizzą.

Nagrodzone i wyróżnione prace

 

logo nfosgw dofinansowanie Konkurs "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" organizowany jest w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz jest finansowany ze środków NFOŚiGW.