Festyn rodzinny z geologią w Gołaszynie

Po raz trzeci Gmina Łuków wraz z Zespołem Szkół w Gołaszynie, Lokalną Grupą Działania „Razem ku lepszej przyszłości” i innymi organizacjami lokalnymi zorganizowała Festyn rodzinny z geologią, w którym jak co rok wzięło udział Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Tym razem Festyn odbył się w Gołaszynie, gdzie znajduje się słynny rezerwat przyrody Kra Jurajska.

Podczas festynu geologia była tematem wiodącym. Niewiele samorządów w Polsce buduje swoją tożsamość opierając się na skarbach ukrytych w ziemi na ich terytorium. Odmiennie jest w Łukowie. Fenomen geologiczny, jakim są kry iłów z najwyższej części jury – keloweju, zawierające przepięknie zachowane, spirytyzowane szczątki organizmów, przyciąga uwagę wielu geologów, zarówno naukowców, jak i amatorów i kolekcjonerów. Lądolód zlodowacenia środkowopolskiego przywlókł z terenów dzisiejszej Estonii płaty czarnych iłów i zdeponował je wśród utworów moreny dennej. Liczne skamieniałości amonitów, małży, ślimaków, belemnitów i ramienionogów były znane już Stanisławowi Staszicowi.

Na festyn od lat zapraszani są przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Na stoisku Muzeum Geologicznego prezentowaliśmy kolekcję fauny jurajskiej, nie tylko z osadów z okolic Łukowa, ale też - porównawczo - z innych rejonów Polski, przede wszystkim z obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy festynu mogli również obejrzeć (i zbadać organoleptycznie!) okazy minerałów i skał, dzięki którym zdobywali informacje na temat procesów geologicznych, powstawania złóż i wykorzystania surowców naturalnych Polski.

Największą atrakcją cieszyły się konkursy przyrodnicze i geologiczne, quizy, rebusy i zgadywanki. Każde dziecko otrzymywało za udział nagrodę w postaci wygładzonych okazów różnych odmian kwarcu i krzemionki np. chalcedonu, jaspisu, awenturynu czy też "sokolego oka". Z kolei osoby wyróżniające się wiedzą miały szansę wygrać atrakcyjne okazy mineralogiczne, takie jak szczotki ametystowe, kryształy górskie oraz róże pustyni. Popularnością cieszyły się także muzealne foldery edukacyjne oraz zakładki. Zachęcaliśmy również młodzież do udziału w naszym ogólnopolskim konkursie wiedzy geologicznej.

Promocja geologii w takich środowiskach jak w Gminie Łuków ma charakter pracy u podstaw, ale cieszy, bo przynosi efekty w postaci wzrostu zainteresowania nauką w społecznościach lokalnych. Szczególnie, że najsympatyczniejszymi odbiorcami naszych mini pogadanek są dzieci i młodzież, których przy okazji uwrażliwiamy na zagadania związane z ekologią. 

Galeria zdjęć

 

 

Tekst: Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Andrzej Jagielski
Zdjęcia: Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Elżbieta Tarka, Andrzej Jagielski

13 Udział w Festynie został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW.