PIG-PIB gospodarzem Warsztatów Strategicznych dla Europejskich Służb Geologicznych

W dniach 10 - 11 czerwca 2019 r. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB był gospodarzem Warsztatów Strategicznych organizacji Europejskich Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys - EGS). Od strony merytorycznej warsztaty zostały przygotowane przez kierownictwo i Sekretariat EGS, a ich uczestnikami byli dyrektorzy narodowych służb geologicznych zrzeszonych w EGS lub ich zastępcy bądź upoważnieni przedstawiciele.

Po Hanowerze (23 - 24.08.2017 r.) i Kijowie (31.01 - 01.02.2018 r.) były to już trzecie warsztaty w formule dyskusji nad przyszłością organizacji EuroGeoSurveys w kontekście polityki unijnej, tym razem połączone z obchodami jubileuszu stulecia PIG-PIB. W spotkaniu w Warszawie wzięli udział przedstawiciele kierownictw służb geologicznych z ponad 20 krajów europejskich, w tym dyrektorzy służb geologicznych Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii.

foto pig mg 7778

Przy stoliku recepcyjnym warsztatów: od lewej: kierownik centrum informacji geologicznej i narodowy delegat GeoZS (Słowenia) Jasna Šinigoj, z-ca dyrektora ds. laboratoriów BRGM (Francja) Philippe Negrel i główny doradca i narodowy delegat GEUS (Dania) Jørgen Tulstrup

W ramach części oficjalnej z ramienia PIG-PIB gości powitała Kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Beata Wołczuk, a następnie Prezydent EGS Zdenek Venera. W warsztatach strategicznych wziął również aktywny udział dr Wojciech Brochwicz-Lewiński z PIG-PIB.

Zgodnie z dotychczasową praktyką warsztaty poprowadzili niezależni profesjonalni moderatorzy, wybrani przez kierownictwo EGS. W ramach warsztatów debatowano na temat możliwych kierunków rozwoju strategii EGS m.in. w kontekście obecnych prac legislacyjnych nad nowym programem ramowym UE ds. badań i rozwoju Horizon Europe oraz przyszłej współpracy z instytucjami europejskimi po ukonstytuowaniu się nowego składu Komisji Europejskiej.

foto pig mg 7775

Przygotowania do posiedzenia komitetu wykonawczego EGS (ExCom) w reprezentacyjnej sali biblioteki PIG-PIB. Od lewej: kierownik zespołu ds. współpracy międzynarodowej PIG-PIB Beata Wołczuk, członek komitetu wykonawczego EGS i dyrektor GEUS (Dania) Flemming Larsen, skarbnik EGS i dyrektor TNO Tirza van Dalen (TNO), prezydent EGS i dyrektor CGS (Czechy) Zdenek Venera, główny specjalista w zespole ds. współpracy międzynarodowej PIG-PIB Wojciech Brochwicz-Lewiński (PIG-PIB), v-ce prezydent EGS i dyrektor Swisstopo (Szwajcaria) Olivier Lateltin, kierownik ds. polityki naukowej w sekretariacie EGS Patrick Wall oraz sekretarz generalny EGS Slavko Šolar

Przed warsztatami odbyło się posiedzenie komitetu wykonawczego EGS (ExCom), na którym został przyjęty ich ostateczny program. Wiodącym tematem dyskusji były kwestie dostosowania działań krajowych służb geologicznych do potrzeb realizacji polityki europejskiej oraz wdrażania prawa Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, neutralną pod względem klimatu i efektywną pod względem wykorzystania zasobów, również w odniesieniu do podjętych niedawno inicjatyw (strategia EGS, strategia komunikacji 2019 - 2024, GeoERA, EGDI, Horizon Europe).

foto pig mg 7796

Sala obrad warsztatów dyrektorów EGS. Od lewej: dyrektor GeoZS (Słowenia) Miloš Bavec, sekretarz generalny EGS Slavko Šolar, skarbnik EGS i dyrektor TNO (Holandia) Tirza van Dalen, prezydent EGS i dyrektor CGS (Czechy) Zdenek Venera, kierownik zespołu współpracy międzynarodowej PIG-PIB Beata Wołczuk, dyrektor ŠGÚDŠ (Słowacja) Branislav Žec oraz kierownik zespołu ds. partnerstwa i innowacji BGS (Wlk. Brytania) Michelle Bentham

3. Warsztaty Strategiczne EGS miały na celu opracowanie zestawu zaleceń dotyczących zarówno przyszłego zarządzania strategią EGS jako całością, jak też i rozwoju każdego z trzech filarów strategii tego stowarzyszenia:

  1. wspólny program badań geologicznych na następne 7 - 10 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i potrzeb społecznych,
  2. harmonizacja i wymiana ogólnoeuropejskich danych geologicznych (EGDI), która stanowiłaby podstawę wspólnej unijnej bazy wiedzy geologicznej,
  3. dzielenie się wiedzą, możliwościami i infrastrukturą oraz budowanie potencjału poprzez szkolenia oraz udział w międzynarodowych i wielodyscyplinarnych badaniach naukowych.

Kierownictwo EGS oraz uczestnicy warszawskich warsztatów uznali ich przygotowanie przez PIG-PIB za wyjątkowo udane.

workshop pgi

Sala obrad warsztatów dyrektorów EGS. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: specjalny doradca NGU (Norwegia) Jan Høst, p.o. dyrektor LGT (Litwa) Jolanta Čyžienė, dyrektor GeoZS (Słowenia) Miloš Bavec, sekretarz generalny EGS Slavko Šolar, skarbnik EGS i dyrektor TNO (Holandia) Tirza van Dalen, prezydent EGS i dyrektor CGS (Czechy) Zdenek Venera, kierownik zespołu współpracy międzynarodowej PIG-PIB Beata Wołczuk, główny specjalista w zespole ds. współpracy międzynarodowej PIG-PIB Wojciech Brochwicz-Lewiński (PIG-PIB), dyrektor ŠGÚDŠ (Słowacja) Branislav Žec, kierownik zespołu ds. partnerstwa i innowacji BGS (Wlk. Brytania) Michelle Bentham, dyrektor GSD (Cypr) Costas Constantinou, v-ce prezydent EGS i dyrektor Swisstopo (Szwajcaria) Olivier Lateltin, dyrektor EGT (Estonia) Alvar Soesoo i główny doradca i narodowy delegat GEUS (Dania) Jørgen Tulstrup

Kierownictwo EGS wykorzystało warsztaty także do zorganizowania spotkania z zespołem naszych ekspertów uczestniczących w programie PanAfGeo, w którym PIG-PIB pełni rolę koordynatora technicznego. Jak podaje EGS (twitter.com/PanAfGeo), spotkanie to stało się okazją do konstruktywnych dyskusji dotyczącej bieżących prac w ramach tego programu oraz stanu zaawansowania przygotowań do uruchomienia jego następcy – PanAfGeo2. Spotkanie poprowadziła kierownik brukselskiego biura EGS Céline Andrien, a ze strony PIG-PIB udział wzięli: Dariusz Owcarz, Barbara Turbiak, Piotr Szrek, Krzysztof Szamałek, Irena Górska, Karol Zglinicki, koordynator techniczny programu Stanisław Wołkowicz i Stanisław Mikulski.

panafgeo pgi

Spotkanie ekspertów PIG-PIB uczestniczących w programie pomocowym PanAfGeo, wdrażanym przez EGS wspólnie z Organizacją Afrykańskich Służb Geologicznych. Od lewej: Dariusz Owcarz, Barbara Turbiak, dr Piotr Szrek, prof. Krzysztof Szamałek, Irena Górska, dr Karol Zglinicki, kierownik brukselskiego biura EGS Céline Andrien, koordynator techniczny programu PanAfGeo prof. Stanisław Wołkowicz i prof. Stanisław Mikulski