Dzielimy się doświadczeniem z poboru próbek środowiskowych

Spotkanie Szkoleniowe Sekcji Ochrony Środowiska Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB odbyło się 13 czerwca 2019 r. w warszawskim centrum szkoleniowym Roko. W wydarzeniu uczestniczyli Ewa Włodarczyk i Michał Wyszomierski z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Celem Klubu POLLAB jest współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostek akredytujących. Członkami Sekcji Ochrony Środowiska POLLAB są wiodące laboratoria badawcze z zakresu ochrony środowiska, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, jednostki naukowe i naukowo-badawcze, organizatorzy badań biegłości oraz przedstawiciele rządowej administracji miar (Główny Urząd Miar). Państwowy Instytut Geologiczny – PIB jest członkiem Klubu z numerem 264.

W trakcie spotkania Kierownik Zespołu Poboru Próbek Środowiskowych Michał Wyszomierski wygłosił referat pt. Pobieranie próbek ścieków - aspekty prawne, normatywy, praktyka. Nasz ekspert przestawił wymogi znowelizowanych aktów prawnych - ustawy Prawo Wodne, ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wymogi obowiązujących norm (m.in. normy PN-ISO 5667-10:1997 Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne pobierania próbek ścieków).

pollab1

Michał Wyszomierski pokazuje dane dotyczące pobierania próbek w ramach prac monitoringowych

Michał Wyszomierski zaprezentował praktyczne podejście do realizacji prac monitoringowych i pobierania próbek ścieków wraz z omówieniem najnowocześniejszych dostępnych technik i metodyk badań. Przedstawił również postulaty dotyczących możliwości aktualizacji i nowelizacji obowiązujących norm międzynarodowych.

Tekst: Michał Wyszomierski
Zdjęcia: Ewa Włodarczyk