Muzeum Geologiczne edukuje podczas "Dnia Bioróżnorodności i Sportu" w Lipówce

9 czerwca 2019 r. w kamieniołomie Lipówka odbyła się kolejna już edycja pikniku „Dzień Bioróżnorodności i Sportu”. Wydarzenie jest organizowane przez Gminę Rędziny oraz firmę Cemex Polska. w imprezie wzięło udział Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Piknik jest wydarzeniem łączącym edukację i popularyzację wiedzy z rekreacją i rozrywką. Na stoiskach przygotowanych przez jednostki naukowe i instytucje prezentowane były w formie pokazów i warsztatów różnorodne zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych. Licznie przybyli mieszkańcy gminy Rędziny, gmin sąsiednich i miasta Częstochowy mogli dowiedzieć się więcej o roślinach pokarmowych i kosmetycznych, pszczelarstwie, ornitologii, dendrologii oraz tropach zwierząt. Uczestnicy pikniku mieli uczestniczyli także w warsztatach dotyczących gospodarowania odpadami.

Stoisko Muzeum Geologicznego PIG-PIB składało się z trzech stanowisk, na których odbywały się pokazy i warsztaty tematyczne. Na stanowisku paleontologicznym można było obejrzeć popularne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej skamieniałości i poznać sposób ich powstawania. Stanowisko petrograficzne prezentowało podstawowe grupy skał, a każdy mógł nauczyć się ich rozpoznawania i poznać ich genezę. Najbardziej kolorowe było stanowisko prezentujące minerały. Zaprezentowano na nim różne formy występowania takich minerałów jak np. gips czy kwarc oraz minerały wzorcowe ze skali Mohsa, na podstawie których porównywano twardość różnych okazów.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane na stoisku skamieniałości plejstoceńskich zwierząt: kość  i ząb mamuta oraz czaszka i krąg nosorożca włochatego. Nieodłącznym elementem stoisk Muzeum Geologicznego są zawsze konkursy geologiczne i geograficzne, w których zwiedzający mogli zdobyć nagrody – foldery popularnonaukowe oraz drobne okazy geologiczne.

Impreza, jak zwykle, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a organizatorzy nie zapomnieli o zamówieniu doskonałej pogody.

Pełen program wydarzenia znajduje się na stronie www.redziny.pl

Galeria zdjęć

 

Udział w pikniku został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

logo nfosgw dofinansowanie