Geologia dla miast na Smart City Expo Poland 2019

Pierwsze w Polsce targi dotyczące inteligentnego zarządzania przestrzenią miejską Smart City Expo Poland odbyły się w Łodzi w dniach 11-12 czerwca 2019 r.  Podczas targów prezentowano nowoczesne technologie, produkty i usługi służące do stworzenia lepiej zarządzanego, bardziej ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta. Wydarzeniami towarzyszącymi targom były konferencja oraz pokazy i warsztaty organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi, firmami działającymi w obszarze Smart City oraz samorządowcami, którzy zaprezentowali dobre praktyki i wdrożone rozwiązania. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB wziął udział w wydarzeniu jako jednostka dostarczająca nowoczesne rozwiązania w zakresie geologii. 

smart city1

Dyskusja z pierwszym odwiedzającym stoisko PIG-PIB okazała się niezwykle owocna

smart city2

Zespół geologów inżynierskich z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB pokazywał, jak świadomie i mądrze można wykorzystywać środowisko geologiczne zajmując się „smart” zarządzaniem silnie zurbanizowaną przestrzenią 

smart city3

Stoisko Instytutu cieszyło się zainteresowaniem także najmłodszych uczestników targów Smart City Expo

Stoisko PIG-PIB było miejscem kluczowym dla wszystkich zainteresowanych wdrażaniem idei Smart City: urbanistów zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym miast, organów samorządowych, a także inwestorów z sektora prywatnego. Odwiedzający dyskutowali z naszymi ekspertami o wykorzystaniu atlasów i baz danych geologiczno inżynierskich oraz o dynamicznie rozwijającej się geotermii niskotemperaturowej podczas modernizacji i zarządzania ciągle zmieniającej się przestrzeni podziemnej miast.

smart city4

Mgr inż. Grzegorz Ryżyński przedstawia prezentację pt.: Smart Geologia dla Smart City

Podczas konferencji towarzyszącej targom nasz ekspert Grzegorz Ryżyński z Centrum Geozagrożeń wygłosił prezentację o „smart” geologii w „smart” mieście. Nowoczesne aglomeracje, w których na wczesnych etapach inwestycji właściwie zidentyfikowano zagrożenia i kolizje, szybciej rozwiązują swoje problemy. Pomocne są tutaj bazy danych gromadzonych przez jednostki naukowo-badawcze takie jak PIG-PIB, a także wdrożenie systemów zarządzania informacja o budynkach (GeoBIM) i miastach (GeoCIM).

smart city5

W panelu dyskusyjnym rozmawiano o perspektywach rozwoju inteligentnej infrastruktury miejskiej

Grzegorz Ryżyński wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.: Inteligentna infrastruktura miejska (budynki, energetyka, oświetlenie, łączność). Debatowano o wprowadzaniu inteligentnych rozwiązań w poszczególnych sektorach, największych wyzwaniach w tym zakresie oraz o szansach dla Polski przy wprowadzeniu takich rozwiązań.

Wnioski z dyskusji były jednoznaczne – przyszłość należy do Smart City! Aby sprawnie zarządzać miastami i poprawiać jakość życia mieszkańców trzeba odważnie wdrażać nowoczesne rozwiązania oraz integrować i standaryzować wszystkie bazy danych w poszczególnych sektorach.

Prezentacja   pdf Smart Geologia dla Smart City (9.15 MB)

Tekst: Kamil Wasilewski
Zdjęcia: Anna Stawicka

logo sfinansowano Udział w targach został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW.