"Materiały odniesienia" - pierwsza taka konferencja w Polsce i Europie

27 czerwca 2019 roku odbyła się w Warszawie pierwsza w Polsce i Europie konferencja „Materiały odniesienia – produkcja i zastosowanie w laboratoriach. RM’2019”. Wydarzenie zorganizowane zostało  przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), Główny Urząd Miar (GUM), Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz Uniwersytet Warszawski (UW). Uczestniczyły w niej przedstawicielki Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: Ewa Górecka, Dorota Karmasz oraz Weronika Bureć - Drewniak z Laboratorium Chemicznego.

Wydarzenie to było wyjątkowo ważne dla akredytowanych laboratoriów badawczych. Materiały odniesienia zapewniają spójność pomiarową oraz potwierdzają kompetencje laboratorium do wykonywania określonych analiz. Dzięki zastosowaniu materiałów odniesienia (oferowanych przez akredytowanych, kompetentnych producentów) analityk może potwierdzić ważność otrzymanych wyników oraz kontrolować stosowaną metodę badawczą.

Konferencja podzielona była na cztery sesje:

  1. Kompetencje w zakresie produkcji materiałów odniesienia
  2. Normalizacja w obszarze materiałów odniesienia
  3. Materiały odniesienia wytwarzane w GUM – źródło spójności pomiarowej
  4. Badania materiałów odniesienia i zastosowanie w metodach badawczych

W czasie trwania spotkania wygłoszono 11 referatów, a wykłady prowadzone były przez naukowców z Polski i zagranicy. Swoje prezentacje wygłosili Robert I. Wielgosz z Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), Lorraine Turner z UK Accreditation Service, Tadeusz Matras z PCA, Teresa Sosnowska z PKN, Ewa Szmyd z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Dariusz Cieciora z GUM, Piotr Janko z GUM, Ewa Malejczyk z GUM, Ewa Bulska z UW oraz Jakub Karasiński z UW.

Podczas dwóch sesji zaprezentowano 18 posterów, dotyczących kompetencji w zakresie produkcji materiałów odniesienia oraz normalizacji w obszarze materiałów odniesienia.

materialy odniesienia

Konferencja "Materiały odniesienia - produkcja i zastosowanie w laboratoriach"

Ze względu na tak ważną tematykę konferencja zgromadziła wielu uczestników. Organizatorzy zadeklarowali kontynuowanie cyklicznych spotkań dotyczących materiałów odniesienia.

Tekst: W. Bureć-Drewniak, D. Karmasz, E. Górecka
Zdjęcie: W. Bureć-Drewniak